מבנים בצורת X - החצי השני מסודר בסדר הפוך מהראשון

קוד: מבנים כיאסטיים בתנ"ך

סוג: אוסף_סגנון

מאת:

אל:

תוספות ותגובות