המלאכות האסורות בשבת הארץ

קוד: ביאור:ויקרא כה4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ויקרא כה4: "- וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת - שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ, שַׁבָּת לה'; שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע, וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר -"

- ו בשנה השביעית (אחרי שש שנות עבודה) יהיה לארץ שבת שבתון (שביתה כפולה), שבת שבה הארץ מתנהגת רק לפי חוקי ה' ללא התערבות אדם: אסור לך לזרוע את שדך, ואסור לך לזמור (לגזום באופן המעודד צמיחה חדשה) את כרמך -

ובשנה השביעית

שנת השבת מתחילה בתחילת השנה החקלאית, בסתיו (ראו ביאור ויקרא כה ג, הגדרת שנה).

שבת שבתון

הביטוי שבת שבתון נזכר כבר בקשר ליום השבת, שמות לא15: "שֵׁשֶׁת יָמִים יֵעָשֶׂה מְלָאכָה, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן קֹדֶשׁ לה'", וכן שמות לה2, ויקרא כג3, ובקשר ליום הכיפורים, ויקרא טז31: "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם, וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם", וכן ויקרא כג32. והמפרשים פירשו שהוא מבטא שביתה כפולה:

לפי זה יש לפרש גם בעניין שבת הארץ:

פרטי המלאכות האסורות

איסורי המלאכה כתובים בסגנון "כלל ופרט וכלל": בתחילת הפסוק נאמר בדרך כלל שבת שבתון יהיה לארץ; אחר-כך נזכרו בפרט ארבע מלאכות - זריעה וזמירה, ובפסוק הבא קצירה ובצירה; ובסוף הפסוק הבא שוב נאמר בדרך כלל שנת שבתון יהיה לארץ. לפי כללי הדרשות של חז"ל, מבנה של "כלל ופרט וכלל" מלמד, שהפרטים שבין הכללים הם דוגמאות שיש להוסיף עליהן כל מה שהוא "כעין הפרט". מכאן למדו ב ספרא, ש:

ויתר פרטי המלאכות האסורות מבוארים ב משנה מסכת שביעית.

השבתת הארץ - השלכות מעשיות / אילן סנדובסקי

לחקלאים אסור לעבוד בשביעית, אבל אין זה אומר שהכלכלה מושבתת - ישנם מגזרים הממשיכים לעבוד כרגיל:

למרות זאת, השבתת החקלאות היתה כרוכה בנזק כלכלי משמעותי לכל שכבות העם: השבתת האדמה מורידה את היצור של העם בשביעית. יחסית לעמים מסביב, בני ישראל יהיו עניים ויצטרכו לשלם לשכניהם עבור האוכל, כשם שאברהם ובני יעקב ירדו מצרימה. אלוהים הבטיח ברכה לשנה השישית, אבל הבטחה זו היתה כפופה "אֶת מִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם" (ויקרא כה יח), ואין ספק שלא כל העם שמרו את חוקי ה'. 

מעבר לכך, בני ישראל התחיבו לתת מעשר לכוהנים וללויים, ומס למלך. בשנת השבתון לא היה יבול לתת מעשר מפרי האדמה אלא רק מהחי. העליה לרגל לירושלים היתה קטנה יותר. הכהנים והלויים, שחיו על חשבון העם, היו חייבים לחסוך ולהצטמצם.

הקושי הכלכלי גרם ליהודים רבים לעזוב את ארץ ישראל, ולכן היה צריך לגזור לנהוג שמיטה גם בסוריה, "סוריה, אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל: כדי שלא יניחו ארץ ישראל, וילכו וישתקעו שם" (משנה תורה - ספר זרעים - הלכות שמיטה ויובל פרק ד, כד).

למרות זאת, להשבתת האדמה עשויות להיות גם כמה תועלות:

  1. מנוחה לאדמה - כאשר האדמה נחה בצורה מסודרת, המערכת האקולוגית מתאוששת ויכולה לתפקד טוב יותר בשנים הבאות.
  2. זיבול השדות - בשנת השבתון נכנסו הבקר והצאן לשדות ואכלו וזיבלו את השדות, והחקלאים הרויחו ממכירת בשר והגדלת העדר.
  3. עבודה ציבורית - לא נאמר שעובדי האדמה קיבלו שנת חופש להשתזף בשמש. להפך, כולם התקבצו, ולא יכלו לטעון שהם חייבים לעבוד בשדותם, ועבדו למען הציבור. בשנת השבתון נבנו גשרים, כבישים, סכרים, בארות, מחסנים לאגור אוכל, חומות עיר, גדרות, וכדומה. מבצעים משותפים אלו הביאו רווח ושפע בשנים הבאות, מעל ומעבר לרווח מעבודת האדמה. שלמה המלך דרש שכל שבט ישרת אותו חודש בשנה, אולם זה פגע בעבודת השדה ובכל שבט בצורה שונה.
  4. חשיבות החסכון - צורת החיים הזו לימדה את חשיבות החסכון. אנשים חסכו כסף לשנת השבתון ואגרו אוכל. כאשר אלוהים הביא ברכה והשדות הניבו אוכל, היה לחוסכים שפע של אוכל וכסף כדי לשפר את הארץ ואת חייהם. בני ישראל למדו מהלקח של יוסף במצרים והרווח הגדול שבא לפרעה בזכותו.
  5. עידוד מחקר בשיפור איכות התבואה - הצורך לקבל יבול רב, שנשאר תקין לזריעה לאחר אחסנה ארוכה, חייב מאמץ לשיפור איכות הזרעים.
  6. פגיעה במזיקים - בשנה השבעית, למזיקים, היה פחות אוכל וזה הקטין את מספרם, וכך אחרי שנת השבתון הם פגעו פחות ביבול. לדוגמא בשנה השבעית היה יותר קל לצפורי טרף לצוד עכברים בזמן שאנשים לא נמצאים בשטח.
  7. מחזור זרעים - כדי לשמור על איכות האדמה החקלאים השתמשו במחזור זרעים וכל שנה זרעו יבול אחר. זרעים שלא נאספו נבטו בשנים הבאות ופגעו באיכות היבול החדש. בשנת השבתון כל היבולים צמחו, וחיות אכלו את הצמחים לפני שהזרעים בשלו, וכך נוקה השדה מיבולים קודמים.
  8. צמצום פערים חברתיים - האיסור על עבודת הקרקע מונע תביעות של בעלות מצד החקלאים; כתוצאה מכך, השדות פתוחים לכולם וגם חסרי-הקרקע יכולים להיכנס אליהם (דוד-ספי).

תגובות