לא לקנות מנכרים

מאת: אראל

קוד: יבול נכרים

מאמר מפורט הרבה יותר בנושא יבול נכרי נמצא ב ויקיפדיה.

------

יש אנשים, שאינם סומכים לא על " היתר מכירה " ולא על " אוצר בית-דין ", ולכן "מקפידים" לקנות בשנת-השמיטה רק יבול של נכרים. בגישה זו יש כמה בעיות:

  1. חלק מהערבים הם אויבי-ישראל, וכאשר קונים מהם זה מחזק אותם ופוגע באופן עקיף בבטחון המדינה.
  2. יש אומרים, שחלק מהנכרים נוהגים במרמה - קונים יבול-שמיטה מחקלאים יהודים שאינם שומרים שמיטה, ואז מוכרים אותו ליהודים "מדקדקים במצוות" בטענה שהם גידלו אותו בעצמם... אני לא יודע אם הטענה נכונה, אולם זה מאד קשה לבדוק ולוודא שכל היבול שנמכר כ"יבול נכרים" הוא אכן כזה, והפיתוי לרמות הוא מאד גדול, כי ל"יבול נכרים" יש ביקוש גבוה במיוחד בשנת השמיטה.
  3. על-פי החוק הישראלי, כל הקרקעות בארץ ישראל שייכות למדינה, ומוחכרות לבעליהן לזמן קצוב. אמנם, הערבים טוענים שהקרקעות שייכות להם, אבל מבחינת החוק הקרקעות שייכות למדינה, ולכן גם "יבול נכרים" למעשה צומח בקרקע ששייכת ליהודים.
  4. התורה מצווה עלינו לכבוש את הארץ ולחלק אותה בינינו, כמו שנאמר (במדבר לג53-54) " והורשתם את הארץ, וישבתם בה; כי לכם נתתי את הארץ, לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם... ". אמנם, כרגע אנחנו לא יכולים לקיים את המצוה במלואה מסיבות שונות, ולכן עדיין יש קרקעות שמוחזקות על-ידי ערבים, אולם אין זה ראוי להסתמך על המצב הרע הזה וליהנות ממנו, כי זה פוגע במוטיבציה לקיים את המצוה כהלכתה.

מכל הסיבות האלו, ראוי לחפש דרכים אחרות לקיים את מצוות השמיטה כהלכתן .


תגובות