ההבדל בין נידה לזיבה

מאת: אראל

קוד: שבעה נקיים

בימינו מלמדים את דיני טהרת המשפחה, מבלי להבחין בין עיקר דין התורה לבין החומרות שהוסיפו החכמים. כדי לקיים את מצוות "לא תוסיפו ולא תגרעו", אנסה להסביר כאן את דין התורה. ראשית נקרא את הפסוקים:

התורה מבחינה בין שני סוגים של טומאה. שני הסוגים נובעים מדם שיוצא מהרחם.

ההבדל ביניהם נובע מהעיתוי - האם האישה מדממת בזמן שמתאים למחזור החודשי שלה ( בְנִדָּתָהּ ), או בזמן שאינו מתאים ( בְּלֹא עֶת-נִדָּתָהּ ).

על-פי התורה שבעל-פה, הזמן שאינו מתאים למחזור החודשי כולל את 11 הימים שבין היום ה-8 לבין היום ה-18 מקבלת הוסת; ימים אלה נקראים בְּלֹא עֶת-נִדָּתָהּ .

בהמשך נסביר בפירוט את ההבדל בין שני סוגי הטומאות.

הדברים בצד ימין של הטבלה, מועתקים מתוך הספר "ארבעה טורים", יורה דעה קפ"ג . ההסברים, בצד שמאל של הטבלה, הם שלי (אראל).

 

א. פירוש ויקרא טו יט: וְאִשָּׁה כִּי-תִהְיֶה זָבָה, דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ--שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ...

וזה משפטה:

 • משתראה טיפת דם, אפילו כחרדל או פחות, בין באונס בין ברצון, מונָה 7 ימים עם יום ראייתה, וטובלת בליל 8.
 • וכך הדין, אפילו שופעת כל 7 הימים, ובלבד שתפסוק בטהרה ביום 7 קודם בין השמשות, ובערב טובלת, בליל 8.

 

זה הדין הרגיל של אישה בריאה :

 • כאשר יוצא דם מהרחם, אפילו טיפה אחת קטנה, יש לספור 7 ימים, כולל היום שבו התחיל הדימום, ולטבול במקווה-טהרה בלילה של היום ה-8 [ ז"א בתחילת היום השמיני, אחרי צאת הכוכבים ].
 • כך הדין, גם אם יש דימום במשך כל 7 ימי הספירה, בתנאי שהמקום נקי לגמרי מדם ביום ה-7 לפני השקיעה ; ובלילה שלאחר מכן כבר אפשר לטבול.

כלומר, בסך-הכל, אישה בריאה אמורה להיות לא טהורה 7 ימים בכל מחזור.

 
 • ב. פירוש ויקרא טו כה-כח: וְאִשָּׁה כִּי-יָזוּב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים, בְּלֹא עֶת-נִדָּתָהּ , אוֹ כִי-תָזוּב, עַל-נִדָּתָהּ:  כָּל-יְמֵי זוֹב טֻמְאָתָהּ, כִּימֵי נִדָּתָהּ תִּהְיֶה--טְמֵאָה הִוא... וְאִם-טָהֲרָה, מִזּוֹבָהּ--וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים, וְאַחַר תִּטְהָר  :

  ומיום 7 ואילך, עד 11 יום, נקראים "ימי זיבה", והן שהחכמים קוראים להם "11 יום שבין נידה לנידה". ומשפטה בהם:

   

  ומהיום שאחרי היום ה-7 מקבלת הוסת, ועד היום ה-18 מקבלת הוסת, יש 11 ימים שבהם אף אישה בעולם לא יכולה לקבל וסת נוספת באופן טבעי, ולכן כל דם שיצא בימים האלה אינו דם של וסת.

  וכך יש לנהוג בימים אלה:

  אם ראתה בהם יום אחד בלבד, בין שתראה בתחילת הלילה או בסוף היום, ובלבד שתפסוק בטהרה-   משמרת כל הלילה שאחר-כך; אם לא תראה -

  • תשכים למחרת ותטבול מיד, מאחר הנץ החמה אם תרצה.
  • ומכל מקום, אסורה לשמש כל היום, שמא תראה ותסתור.
  • וזו היא שנקראת "שומרת יום כנגד יום".

  אם היה דימום יום אחד בלבד (מתחילת הלילה עד לפני השקיעה שלמחרת), והמקום היה נקי מדם לפני השקיעה - ואם הוא היה נקי מדם גם במשך הלילה שאחר-כך -

  • אפשר לטבול במקווה כבר למחרת בבוקר.
  • אך גם לאחר הטבילה, אסור לשכב עם בן-הזוג כל אותו היום (עד הלילה הבא), כי אם יהיה דימום בהמשך היום - הטהרה תתבטל למפרע.
  • כלומר, בסך-הכל, המקום צריך להיות נקי מדם במשך יום שלם, ולאחר מכן אפשר לטבול ולהיטהר.

  ראתה גם ביום השני ופסקה בו -

  • משכמת ביום השלישי וטובלת,
  • ולא תשמש [עם בן-זוגהּ] כל היום השלישי, כאשר פירשתי;
  • וגם זו בכלל "שומרת יום כנגד יום".
  • וזו היא שנקראת "זבה קטנה".

  אם היה דימום גם ביום הבא (כלומר שני ימים ברציפות),   והמקום היה נקי מדם לפני השקיעה, וגם במשך הלילה שאחר-כך -

  • אפשר לטבול במקווה כבר בבוקר היום השלישי,
  • אך גם לאחר הטבילה, אסור לשכב עם בן-הזוג כל אותו היום,
  • כלומר - בסך-הכל, המקום צריך להיות נקי מדם במשך יום שלם, ולאחר מכן אפשר להיטהר.
  • בלשון חז"ל, אישה במצב כזה נקראת "זבה קטנה".

  ראתה גם ביום השלישי -

  • נעשית "זבה גדולה",
  • ולא תטהר עד שיהיו לה 7 ימים נקיים, חוץ מיום שפוסקת בו.
  • וטובלת ביום 7 לאחר הנץ החמה מיד, אלא שאסורה לשמש, שמא תראה ותסתור.

  אם היה דימום גם ביום הבא (כלומר שלושה ימים ברציפות) -

  • האישה נקראת "זבה גדולה",
  • ובמצב זה, יש לספור "7 נקיים", כלומר 7 ימים רצופים שלמים (מהשקיעה עד צאת הכוכבים למחרת), שבהם המקום נקי מדם.
  • וביום הנקי השביעי, אפשר לטבול כבר בבוקר, אך אסור לשכב עם בן-הזוג עד סוף היום השביעי, כי אם יהיה דם בהמשך היום - הטהרה תתבטל למפרע [ויהיה צורך לספור "שבעה נקיים" מההתחלה].

  ...

  ...

  עברה כל 11 ימים... חוזרת לתחילת ימי נידות.

  ומהיום ה-19 והלאה, חוזרים להתחלה - לסעיף א, כלומר: אם יש דימום ביום ה-19 והלאה, זה שוב נחשב דם "טבעי" של וסת, והאישה נחשבת טמאה ויכולה לטבול לאחר 7 ימים, כמו שהסברנו בסעיף א למעלה.

  ואם ראתה בהם, ונעשית זבה, אינה חוזרת לימי הנידות עד שיהיו לה 7 נקיים, ואז יתחילו ימי הנידות, ואחריהן ימי הזיבות, כאשר פירשתי. וכן לעולם.

  אך אם היה דימום במשך 3 ימים, בין היום ה-8 לבין היום ה-18 שלאחר תחילת הוסת, והיה צריך לספור 7 נקיים - אז רק לאחר סיום 7 הנקיים, נחזור לדין של סעיף א.

      

 • ג. החומרות:

  משרבו הגלויות, ותכפו הצרות, ונתמעטו הלבבות, חשו שמא יבואו לטעות באיסור כרת

  שמא תראה אישה בימי נידתה 6 ימים, ויהיה הכל דם טוהר, וביום ה-7 שמא תראה דם טמא, וסבורה לטבול בליל 8, וצריכה עוד 7 ימים

  החמירו, לטמא כל מראה דם אדום, וכדי שלא יבואו לידי טעות בין ימי נידה לימי זיבה, הוסיפו חומרא אחר חומרא, עד שאמרו שאפילו אם לא תראה אלא טיפת דם כחרדל, תשב עליה 7 נקיים, כזבה גדולה

  משרבו הגלויות, חששו חכמים שמא יטעו בדינים אלה, משום שלא יידעו לזהות את הדם שיוצא מהרחם - לא ידעו להבחין בין דם לבין נוזלים אחרים, או בין דם שיוצא מהרחם לדם שנובע מפצע חיצוני.  

  למשל, ייתכן שיהיה דימום במשך ימים 1-6, שאינו נובע מהרחם, ורק ביום ה-7 תתחיל הוסת. האישה תחשוב שהוסת התחילה כבר ביום 1, ותטבול בלילה שלפני יום 8 (לפי הדין של סעיף א); ולמעשה הוסת התחילה רק ביום ה-7, ולכן היא יכולה לטבול רק בלילה שלפני היום ה-14.

  ולכן החמירו, וקבעו שבכל פעם שרואים אפילו טיפה אחת של דם - צריך לספור 7 ימים נקיים, כמו "זבה גדולה".

  לכן, בימינו, האישה אינה טהורה כ-12 ימים בחודש - 5 ימים של הוסת ועוד 7 ימים נקיים.

 • לעיון נוסף

  תגובה מאת יוסף (לאה? yosef @ writeme.com)

  אני יכול לראות איך מסלפים הדברים, נכון שכל מה שניכתב זה אמת, אבל הוא גם שקר גלוי, כי חסר הרבה חומר. וכדי להסביר הכל בקיצור מה שמתאים בדף הזה, היא כמעט בלתי אפשרי, חייב לכתוב ספר שלם כדי שהקורא יבין וידע הנכון, אנסה לסדר בצורה מסודרת.

  בתורה כתוב שמיד שקבלה המחזור, תפרוש מבעלה [והיא טמאה] לשבעה ימים, בין יש לה דם כל ה7 ימים, או רק טיפה ביום הראשון. בתחילת יום השמיני היא חייבת לבדוק שהיפסיק לה הדם ואז מיד היא טובלת במקוה ומותרת לבעלה. ואם בתוך 11 ימים הבאים ירד לה קצת דם, לערב היא בודקת שאכן ניפסק הדם ושומרת יום אחד נקי וטובלת ומותרת לבעלה. וכן אם ירד לה 2 ימים דם. אבל אם ירד לה 3 ימים דם, אז אחרי שבררה בבדיקה שאכן נפסק לה הדם, היא חייבת לספור 7 ימים נקיים ואחרי כן טובלת ומותרת לבעלה.

  ומה הדין אחרי 19 יום מתחילת המחזור עד שבא המחזור הבא. ישנו שני שיטות. א] שמאז שהיא קיבלה המחזור הראשונה בחייה היא סופרת מחזורים של 19 יום, ואם ירד לה הדם ב7 ימים הראשונים, מספיק לה 7 ימים ולטבול, כמו שנכתב למעלה, ואם ירד לה דם ב11 יום למשך זמן של 3 ימים, הרי היא צריכה 7 ימים נקיים כמו שנתבאר למעלה.
  ב] אחרי ה19 יום היא נמצאת במצב של המתנה. ומתי שמגיע בפעם הבא דם, מתחיל מחזור חדש של 19 יום, בתחילה 7 ימים טמאים בין יורד לה דם ובין שהיא נקיה. ואחרי כן 11 יום שבאם יורד לה דם למשך 3 ימים חייבת לספור 7 ימים נקיים.

  זה רק ראשי פרקים בלבד, החשבון בנושא הזה מסובך ביותר, מה הדין באשה [לפי הדעה ב] שביום 16, 17, 18, ירד לה דם וספרה 7 ימים נקיים שהוא מיום 19 עד יום 25, וביום 25 בא לה המחזור החדש, מה דינו, מספיק לה 7 ימים, או כיון שלא גמרה ה7 נקיים, היא צריכה להתחיל מחדש ה7 נקיים - ואכן זה ההלכה שצריכה להתחיל מחדש ה7 נקיים, ויש עד אלף סיבוכים בחשבון, ולכן נאמר במשנה אבות סוף פרק ג' פתחי נדה הם גופי הלכות כיון שהחשבון בהם מסובך ביותר.
  לכן תיקן רבינו הקדוש חשבון הרבה יותר פשוט.
  ירד לה דם יום אחד - תספור עוד 6 ימים נקיים ותטבול.
  ירד לה דם 2 ימים - תספור עוד 6 ימים נקיים, סך הכל 8 ימים, ותטבול.
  ירד לה 3 ימים דם תספור עוד 7 ימים נקיים ותטבול.
  ככה לא צריכים לעשות חשבון איפה עומדים במחזור של 19 יום, זה מתאים לכל יום שיהיה.

  לכן לדעתי כל מי שהבין מה שכתבת וישמור רק 7 ימים ויחשוב שבזה קיים המצוה מן התורה [נגד גזירת חכמים] טועה ביותר. כי הזוג הזה חייב להיות חכמים ביותר בהלכות מסובכות שרוב הרבנים היום אינם יודעים, ואם הרבנים אינם יודעים איך אתה חושב שפשוטי עם ישיגו, וגם אין ספרים בהשג ידם, לזה יכול להגיע רק מי שמעמיק מאד בתלמוד ורמב"ם. וכל מי שיתעמק בזה טוב ובאמת - בטוח אני בהם שאור התורה יחזיר אותם לאבינו שבשמים שנתן לנו התורה, ויהיה להם רצון וחשק לקיים הכל כמו שצריך גם מדברי סופרים.

  על זה בא רב זירא ואמר שנשים ראו שגם החשבון של רבינו הקדוש קשה להם ביותר ומסתבכות בהן, ולכן בנות ישראל קיבלו על עצמן שתמיד יספרו 7 ימים נקיים, בין ירד לה דם לרגע אחר ורק טיפה אחד, או שירד לה כמות בהרבה ימים, כשיפסיק לה הדם תברר על ידי בדיקה והיא מתחילה לספור 7 ימים נקיים [שבודקת את עצמה בימים האילו שהיא נקייה] ורק אחרי כן טובלת במקוה.

  עכשיו תבדוק הדברים בעומק לדעתי הנכון כתוב שבנות ישראל קיבלו על עצמן להן ולכל הדורות הבאים [הצאצאים שלהן] לשמור תמיד 7 ימים נקיים, קבלה זו היא נדר. וקיום הנדר זה דין תורה, ולכן היום האשה חייבת מדין נדר ב7 ימים נקיים מן התורה.

  ואם תשאל לי למקורות על זה? דיוק בלשון הגמרא, והלכות נדרים, ובאופן כללי הפוסקים בימינו אינם דנים באם החיוב הוא מן התורה או מדברי סופרים.

  4 ימים חייבים מדין תורה לחכות מיום שהיה זיוג בין הזוג עד שמתחילים ה7 ימי נקיים. וחכמים הוסיפו יום 5 כדי שלא יבא לטעות ביום באם היה בזמן שמתחלף היום. וגם תיקנו שחשבון ימים אילו יתחילו מיום שהיתחיל לרדת דם ולא מיום שהיה זיוג בינהם.
  ולכן הלכה סופית בימינו.
  5 ימים מלוכלכים.
  ואחרי כן
  7 ימים נקיים.
  וטבילה במקוה בתחילת יום ה8.
  ואי אפשר בלי 7 ימי נקיים
  מי שקשה לו או לה להמתין 12 או 13 יום
  חייבים לדעת, שמי שנתן לנו התורה, זה הבורא שהוא הביא אותנו להחיות בעולם הזה השפל. והוא שם בליבנו היצר הזה למין, והוא מכיר אותנו טוב, ולכן אם הוא ציוה לנו לשמור מרחק ל12 יום. זה ההוכחה הגדולה ביותר שיש לנו הכח לבצע את זה.

  היה מיקרה בבחור צעיר שהתחתן, והוא כל יום אחרי המקוה שלה בקש יחסים פעם או אפילו פעמיים, וזה היה לו מאד קשה לחכות לה עד שחוזרת מהמקוה [לה זה היה 14 יום] ביום לפני המקוה הוא היה כבר עם כאבים באשכים מרוב תאוה, [הוא נזהר מזרע לבטלה]. אחרי שילדה אשתו התינוק הראשון הסתבכה וירד לה דם ל3 חדשים, אחרי חדש הראשון הוא אומר הוא לא יודע איך יהיה בעתיד אבל בינתיים מחזיק מעמד, עד שלבסוף אמר שיותר קל לו ה3 חדשים האילו מאשר כל חדש אחרי 12 יום, וברור כשהבורא עשה את זה לאשתו, גם נתן לו הכח להתגבר על היצר.

  בעינין ביוץ לפני המקוה:
  מאד חשוב קשר טוב עם רב מומחה ביותר בעניין זה, כי יש פתרונות רבים, ברוב המקרים זה בגלל חוסר ידיעה של הזוג ומפסידים ימים שמותרים אפילו מדברי סופרים, אלא שאינם יודעים, ולכן חשוב לשאול לרב, אני יכול להמליץ על הרבנים של מכון פועה, שעשו הרבה מאד בעזרתן להרבה זוגות בישראל בענין זה. 

  (01.07.2004) .

  תגובות נוספות

  שאלה

  שאלה:   איפה כתוב שאשה ב-7 ימי נידתה היא טמאה? אני אמנם לא מבין גדול, אך ממה שקראתי בפסוקים שבויקרא, לא מופיעה המילה טמאה בהקשר של האשה, אלא רק בהקשר של הגבר אם ישכב עימה, ייגע בה או בחפציה (אלמוני, 20.04.2008) .

  תשובה: בכמה פסוקים נזכר שאישה בימי נידתה היא טמאה, למשל:

  תגובות