למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה

תוספות ותגובות