לא לבוא על אישה טמאה בטומאת נידה, זיבה או לידה

תוספות ותגובות