לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים

תוספות ותגובות