לא לעונן: שעה פלונית טובה לעשות בה מעשה פלוני

תוספות ותגובות