מנהגים

קוד: מנהגים

אחת הטענות נגד חידושים בפרשנות התורה היא, שחייבים לשמור על מנהג ישראל. במאמר זה נבדוק כמה טענות בנושא זה.

 1. טענה: עם ישראל שרד במשך אלפי שנים בדרך נס, ולכן הוא בוודאי צודק.

  תשובה:  
  ה' הבטיח בתורה (ויקרא כו) שעם-ישראל ישרוד בכל מקרה, גם אם לא יקיים את התורה. לכן, העובדה שעם-ישראל שרד, אינה מוכיחה שהוא מקיים את התורה בצורה נכונה. מצד שני, ה' הבטיח בתורה (ויקרא כו, דברים ל), שעם-ישראל ייגאל כאשר יחזור בתשובה. לכן, העובדה שעם ישראל לא נגאל במשך 2000 שנה, דווקא כן מוכיחה שהוא אינו מקיים את התורה בצורה נכונה, ואי-אפשר להסיק מסקנות ממנהגי ישראל.
 2. טענה: כתוב בתורה " אחרי רבים להטות " - אם רוב ישראל הסכימו על עיקרון מסוים, אנו חייבים לנהוג לפיו גם אם נראה לנו שהם טועים;

  תשובה:  
  הכלל " אחרי רבים להטות " מתייחס רק לדיון משפטי (בדיון משפטי, אם יש מחלוקת צריך לקבל את דעת רוב השופטים). במציאות, אין אנו מחוייבים לקבל את דעת הרוב. יותר מזה: כאשר דעת הרוב גורמת לתוצאות שליליות, אסור לקבל אותה, כמו שכתוב בתחילת הפסוק " לא תהיה אחרי רבים לרעות ".
 3. טענה: מצוה לדון את עם ישראל לכף זכות - אסור לומר שעם ישראל טועה!

  תשובה: מצוה לדון לכף זכות את האנשים, אך אסור להכשיר את המעשים הרעים שהם עושים - " אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים " (אפשר לדון אותם לכף זכות בטענה שהם שוגגים, קשה להם לשמור מצוות וכו' - אך לא בטענה שהמעשים עצמם הם טובים).
 4. טענה: כתוב "מנהג ישראל תורה" - אם רוב ישראל מתנהגים בצורה מסויימת, זה בוודאי מתאים לתורה.

  תשובה:   במשך ההסטוריה, היו תקופות ארוכות שבהן רוב ישראל חטאו. למשל:

גם בתלמוד נאמר, שיש עבירות שרוב עם-ישראל נכשל בהם למשל:

גם בדורות מאוחרים יותר, היו תקופות שבהן רוב שומרי התורה טעו בהבנתם של עקרונות יסודיים בתורה, למשל:

גם היום יש מקומות שבהם רוב ישראל חוטאים - גם אותם שנחשבים "שומרי תורה". למשל:

מכאן, שאי-אפשר לסמוך בעיניים עצומות על "מנהג ישראל". מנהג ישראל עלול להיות גם מנוגד לתורה.

 

המנהגים המקובלים בעם ישראל יכולים ללמד אותנו שני דברים על המצוות:

אולם, עד כמה שידוע לי, אין שום חובה לקיים את כל מנהגי ישראל.

תגובות