מקוריות בפירוש המצוות - תשובות לשאלות וטענות נפוצות

מאת: אראל (עורך)

קוד: חדשנות במצוות

תגובה ל: דיונים על המקורות למצוות שנכתבה ב12:02:52  29.11.2004

בדיונים על נושאים תורניים, יש טענות שגויות החוזרות על עצמן, ולכן מן הראוי להשיב להן בצורה מרוכזת.

בקישורים הבאים יש מספר תשובות לטענות נפוצות, מחולקות לפי נושאים:


שלוש טענות נוספות שלא מצאתי עדיין לאן להכניס אותן:

 1. טענה: הזרם שאני משתייך אליו שרד לאורך אלפי שנים, ולכן יש להמשיך בדרכו.

  א.  גם תנועה טובה עלולה להסתאב בסופו של דבר . לכן צריך לבדוק את מצב היהדות בכל דור מחדש כדי לראות האם אנחנו באמת מקיימים את התורה, ולא "להיסחף עם הזרם" (תרתי משמע).
  ב. ובאופן כללי יותר, לא בטוח שאפשר להסיק מסקנות לגבי הפירוש הנכון לתורה מהמציאות כפי שאנחנו רואים אותה , כי תפיסת המציאות שלנו היא חלקית. רוב הזרמים ששרדו לאורך השנים בעולם אינם צודקים...
 2. טענה: התורה מצווה עלינו לשמוע בקולם של רבני דורנו גם אם נראה לנו שהם טועים, כמו שנאמר "לא תסור מדבריהם ימין ושמאל". 

  תשובה: כשמעיינים בפרשה שבה מופיע הפסוק (דברים יח), קל לראות שהפרשה הזאת בכלל לא מדברת על הרבנים של הדורות האחרונים, ולכן אין צורך בבית-דין גדול יותר כדי לבטל את פסיקותיהם. לפרטים ע' כאן .
 3. טענה: כל התנועות שניסו לחדש, נכשלו וגרמו נזק לעם ישראל (הצדוקים, הקראים, הרפורמים...).

  תשובה: לא נכון, היו הרבה תנועות שניסו לחדש, הצליחו, והביאו ברכה לעם ישראל (החסידות, המוסר , הציונות...).
  ע"ע:
  א. חדשנות בפירוש התנ"ך .
  ב. תנועות חדשניות בתולדות עם ישראל .

תגובות