"הרבנים יותר חכמים ולכן צריך לשמוע בקולם" - האמנם?

מאת: אראל

קוד: מי יותר חכם?

טענה: הרבנים יותר חכמים ממך - הם למדו הרבה שנים בישיבות, יודעים את כל הש"ס בעל-פה ישר והפוך, וכו'... יש הרבה יותר סיכוי שהם צודקים, מאשר שאתה צודק!

תשובה: הגורם החשוב הוא, לא רמת החכמה שלהם, אלא - איך הם משתמשים בחכמה שלהם:
  • יש חכמים שמשתמשים בכל החכמה שלהם, רק כדי לחזור בעל-פה על דברי אנשים אחרים שחיו בדורות הקודמים, בלי בדיקה ובלי ביקורת, ולפעמים גם בלי להבין אותם עד הסוף (ע"ע אי אפשר להבין את הפרשנות בלי לקרוא את הפסוק ). לכן, גם אם הם מאד חכמים, זה לא אומר שהם יותר קרובים לאמת.
  • יש חכמים שמשקיעים את החכמה שלהם בנושאים מסויימים ולא בנושאים אחרים; בנושאים האלה, באמת יש סיכוי רב יותר שהם צודקים. אולם, בנושאים אחרים, ייתכן שהם לא השקיעו מספיק מחשבה, ואז, ייתכן שאדם פחות חכם מהם יתקרב יותר לאמת. התורה " ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים ", אדם אחד לא יכול ללמוד את כולה בעיון במשך חייו, ולכן כל אחד חייב להתמקד בנושאים מסויימים ולהזניח נושאים אחרים.
  • כשאנחנו לומדים את דברי החכמים שלפנינו, אנחנו למעשה משתמשים בחכמה שלהם ומוסיפים את החכמה שלנו, ולכן אנחנו יכולים להגיע למסקנות קרובות יותר לאמת. גם כאשר אנחנו חולקים עליהם, אנחנו למעשה מוסיפים את הנימוקים החדשים שגילינו על הנימוקים שלהם, ולכן המסקנה שלנו עשויה להיות נכונה יותר.

ע"ע רבנים ורופאים .

תגובות