הלכות מאכלות אסורים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מאכלות אסורים

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה
 2. לבדוק בסימני העוף
 3. מצוות בדיקת סימני חגבים
 4. מצוות בדיקת סימני דגים
 5. לא לאכול טבל
 6. לא לאכול בהמה וחיה טמאה
 7. לא לאכול דג טמא
 8. לא לאכול עוף טמא
 9. לא לאכול שרץ העוף
 10. לא לאכול שרץ הארץ
 11. לא לאכול מן השרצים
 12. שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות
 13. לא לאכול משרץ המים
 14. לא לאכול נבלה
 15. לא לאכול אבר מן החי
 16. לא לאכול את גיד הנשה
 17. לא לאכול דם בהמה חיה ועוף
 18. לא לאכול חֵלֶב
 19. לא לבשל בשר בחלב
 20. לא לאכול בשר בחלב
 21. לא לאכול שור הנסקל שנשחט
 22. לא לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן)
 23. לא לאכול קלי מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן)
 24. לא לאכול טריפה
 25. לא לאכול כרמל מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר (ביום ט"ז בניסן)
 26. לא לאכול ערלה, והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו
 27. לא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות מאכלות אסורים / מכון ממרא

תוספות ותגובות