עור בעד עור, לשמה אחר לשמה

מאת: אראל

אדם העובד את ה' עובר תהליך נפשי שבו הוא מטהר את נפשו יותר ויותר ממניעים זרים:

רמז לתהליך זה נמצא בסיפור איוב:

הגישה של השטן קיצונית מאד, ואין להשתמש בה ביחס לאנשים אחרים, אבל אנחנו יכולים להשתמש בה לעצמנו, כדי ללמוד עד כמה יש לנפות את המניעים שלנו מכל אינטרס אישי: לא מספיק שבחננו את עצמנו פעם אחת והחלטנו לקיים מצוות "לשם שמיים", אלא יש לבחון את עצמנו שוב ושוב כדי לוודא שגם ה"לשם שמיים" שלנו יהיה "לשם שמיים".

תגובות