הצרעה

קוד: הצרעה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

הצרעה נזכרת בתנ"ך 3 פעמים:

אף-פעם לא הבנתי מה באמת קרה עם הצרעה - האם היא גרשה את החיווי הכנעני והחיתי, או שהיא גרשה את האמורי והפריזי והכנעני והחיתי והגרגשי החיווי והיבוסי, או שהיא גרשה את שני מלכי האמורי?

המפרשים ביהושע כד 12 פירשו שהכוונה לסיחון ולעוג (ע' רש"י ומלבי"ם), אבל זה נראה רחוק מהפשט כי הפסוק מדבר על התקופה שאחרי מעבר הירדן; נראה יותר הגיוני, שבעיר יריחו היו אנשים מכל עממי כנען, אבל מלכי יריחו היו אמוריים.

ופרופ' יהודה קיל פירש, שהצרעה גירשה רק את תושבי הר אפרים, שבו נמצאת העיר שכם, שבה נאם יהושע את נאומו האחרון.

תגובות