צאי מהבית

קוד: ביאור:שיר השירים ב10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לפני שאיש ואשה בונים את הזוגיות ביניהם, הם צריכים לקום ולעזוב את הבית. כך ניתן ללמוד מהדברים שאמר האוהב כשבא אל ביתה של אהובתו באביב:

שיר השירים ב10: "עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי 'קוּמִי לָךְ, רַעְיָתִי יָפָתִי, וּלְכִי לָךְ!'"

1. יש שפירשו, שכוונתו היא "לכי לך מביתך ובואי איתי לטייל בטבע": "ענה דודי והשמיע קולו אלי ללכת אליו ולברוח עמו, שהרי עברו ימי החורף והגשמים והנצנים הפרחים נראו בארץ באילנות, ועת זמיר קיטוף הכרמים הגיע, וקול התורים והצפורים נשמע בארצנו מפני ימות הקיץ אשר הגיעו, ועצי התאנה הנצו פגים, והגפנים הוציאו סמדר ונתנו ריח, ועל כן אני אומר לך לקום ולברוח עמי. כענין של אוהב המחכה עד ימות הקיץ כדי שתלך אהובתו עמו כאשר הגיעו ימי ניסן, שהתפוחים באילנות, וכל בריות באהבה, חוזר אליה למען תלך עמו." (רשב"ם).

2. אולם, האוהב אינו אומר בפירוש "בואי איתי", אלא רק "לכי לך". ייתכן שהוא רומז לאהובתו, שלפני שתבוא איתו, היא צריכה לצאת מהבית לבדה, ולבנות את האישיות ואת החיים העצמאיים שלה.

כך נרמז גם בתורה לגבי הצד הגברי של הזוגיות:ובנמשל, הפסוק רומז לכמה אירועים בתולדות עם ישראל ואבותיהם, שבהם ה' אמר לעם ישראל לקום וללכת:

1. בחלק מהמקרים ה' אמר להם בפירוש שיבואו איתו, וגם אמר להם לאן, למשל ביציאת מצרים, שהיתה באביב:

  • שמות ג17: "וָאֹמַר 'אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ'"
"דמיון להקב"ה אשר יקפץ קץ גלות מצרה, והחיש ישועה ופדות לכנסת ישראל בחדש ניסן, שהוא תכלית החורף ותחילת הקיץ, זמן פריחת אילנות וקול המית הצפרים ההומים ומשוררים לבקרים, ועצי התאנה חנטה פגים, והגפנים הוציאו סמדר ונדף ריח, כי הוא חודש אהוב וחמוד ומתוק לכל בשר." (רשב"ם,  ודומה לזה רש"י, שמות רבה טו א).

"ולעת בוקר, שב אהובי וקרא בחלון ביתי: קומי לך כנסת ישראל אהובתי, כי תם זמן השיעבוד הדומה לסתיו, קומי צאי מגלות מצרים - עכשיו!" (התרגום הארמי מתורגם לעברית ע"י הרב חנן פורת, הגדת אור ודרור עמ' 176).

2. ובחלק מהמקרים ה' אמר רק לקום וללכת, בלי לדעת לאן, כי עצם היציאה מהבית היא שלב חשוב וחיוני בפני עצמו:

  • בראשית יב1: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם: לְךָ לֶךְ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ"
"קומי לך - בתו של אברהם. דכתיב ביה לך לך מארצך וממולדתך. רעיתי יפתי - בתו של יצחק, שריעה אותי וייפה אותי על גבי המזבח. ולכי לך - בתו של יעקב, ששמע לאביו ולאמו שנאמר וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם " (שיר השירים רבה ב ה).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות