ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית ב

1 ויכלו השמים והארץ וכל-צבאם. 2 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל-מלאכתו אשר עשה. 3 ויברך אלהים את-יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל-מלאכתו אשר-ברא אלהים לעשות.

4 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים. 5 וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל-עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על-הארץ ואדם אין לעבד את-האדמה. 6 ואד יעלה מן-הארץ והשקה את-כל-פני-האדמה. 7 וייצר יהוה אלהים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. 8 ויטע יהוה אלהים גן-בעדן מקדם וישם שם את-האדם אשר יצר. 9 ויצמח יהוה אלהים מן-האדמה כל-עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. 10 ונהר יצא מעדן להשקות את-הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. 11 שם האחד פישון הוא הסבב את כל-ארץ החוילה אשר-שם הזהב. 12 וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם. 13 ושם-הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל-ארץ כוש. 14 ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת. 15 ויקח יהוה אלהים את-האדם וינחהו בגן-עדן לעבדה ולשמרה. 16 ויצו יהוה אלהים על-האדם לאמר מכל עץ-הגן אכל תאכל. 17 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות. 18 ויאמר יהוה אלהים לא-טוב היות האדם לבדו אעשה-לו עזר כנגדו. 19 ויצר יהוה אלהים מן-האדמה כל-חית השדה ואת כל-עוף השמים ויבא אל-האדם לראות מה-יקרא-לו וכל אשר יקרא-לו האדם נפש חיה הוא שמו. 20 ויקרא האדם שמות לכל-הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא-מצא עזר כנגדו. 21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על-האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה. 22 ויבן יהוה אלהים את-הצלע אשר-לקח מן-האדם לאשה ויבאה אל-האדם. 23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה-זאת. 24 על-כן יעזב-איש את-אביו ואת-אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. 25 ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות