האם להקים גדר-הפרדה מסביב ללב?

קוד: ביאור:משלי יד14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יד14: "מִדְּרָכָיו יִשְׂבַּע סוּג לֵב, וּמֵעָלָיו אִישׁ טוֹב"

אדם המרגיש תמיד שבע ומרוצה מדרכיו, מנהגיו והרגליו הנוכחיים, הוא סוג לב - מקיף את ליבו בסייגים וגדרות, אינו רוצה לשמוע דעות של אחרים או לחשוב על רעיונות חדשים, אולם כתוצאה מכך ליבו עלול להתמלא סיגים ופסולת;   ולעומתו -

אדם המרגיש שבע רק מעליה והתקדמות תמידית, רק הוא ראוי להיקרא איש טוב.

עצות

1. הפסוק מתייחס לאנשים החושבים, שהדעה שלהם היא האמת המוחלטת, ואין להם שום צורך לשמוע דעות ורעיונות של אחרים:

"סוג לב הוא העיקש והנשען לעולם על מחשבתו,
ולא יקשיב לדברי זולתו,
להתבונן האם טובים הם מדבריו,
ולשקלם ולהניח דבריו,
בהתבוננו מדברי זולתו טעם סותר דבריו.

ובעל המידה הזאת הוא שבע לעולם ממעשיו,
ונוחה רוחו במנהגיו וענייניו,
כי איננו רואה חיסרון בשכלו וגירעון בדעתו,
כי הלא הוא שלם בעיניו,
אחרי שאיננו צריך להיעזר בשכל אחר ובעצת זולתו,
ולא תימצא סתירה לדבריו [אלא] רק ממחקרי בינתו.

ועוד תדע, כי בעל המידה הזאת איננו בעל מחקר לעולם,
כי ברוב הפעמים יישען על העולה על רוחו ראשונה,
ולא יחקור אם יש להשיב מחשבתו אחור. כי בעל המחקר,
כמו שיעמול וישתדל להשקיף במחשבתו על צדי העיון ולהכיר האמת,
גם כן נכסוף נכסף להיעזר בעיון זולתו ולהכיר הנכונה מבין העיון.
" (ר' יונה גירונדי על הפסוק)

דרכיו = הרגליו ומנהגיו; והדגש הוא על "דרכ יו" - שלו בלבד.   ישבע = ייהנה, כמו משלי א31: "וְיֹאכְלוּ מִפְּרִי דַרְכָּם וּמִמֹּעֲצֹתֵיהֶם יִשְׂבָּעוּ" (פירוט).   מדרכיו ישבע = ייהנה ממעשיו וממחשבותיו שלו בלבד.

סוג = מלשון סייג, גדר, כמו ב שיר השירים ז3: "בִּטְנֵךְ עֲרֵמַת חִטִּים, סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים".   לב = מקום המחשבות.   סוג לב = אדם שמקים גדר סביב ליבו, כדי שלא יחדרו אליו מחשבות אחרות.

מדרכיו ישבע סוג לב = מי שאינו מוכן להיחשף למחשבות של אחרים, יישאר עם שלו בלבד.

בצלע השניה נרמז, שהסגירות הזאת היא לא טובה ויש להתרחק ממנה:

"ומעליו איש טוב - ה-מ מ" מעליו " תורה על ההרחקה והפירוד, והטעם - מעליו ירחק וייפרד איש טוב, כי העיקשות - מרוע לב, ואשר לא יתעקש, והוא נוח להקשיב ולשמוע לדברי הבריות, ההוא ייקרא איש טוב, והוא מרחיק דרכו מחברת סוג לב. כי אם לא ישמע למועצותיו ולא יקשיב לדבריו... ישנאהו על כך סוג הלב; ואיש טוב יתרחק לעולם משנאת בני אדם, על כן יתרחק מחברת סוג הלב." (ר' יונה גירונדי שם)

מעליו = מקרבתו - מילה המציינת התרחקות, כמו במדבר כ21: "וַיְמָאֵן אֱדוֹם נְתֹן אֶת יִשְׂרָאֵל עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ, וַיֵּט יִשְׂרָאֵל מֵעָלָיו";   איש טוב = איש פתוח, המוכן לשמוע גם דעות של אחרים;   ומעליו איש טוב = אדם פתוח מתרחק מחברתם של אנשים סגורים וסוגי לב, ומעדיף להיות בחברתם של אנשים פתוחים וטובי לב כמוהו.

2. הפסוק מתייחס גם לאנשים החושבים, שמעשיהם ודרכי-הבילוי שלהם טובים ומושלמים, שהרי "אני נהנה מזה, מה רע?":

"ננסה להבין את עניינו של הפסוק באמצעות משל: אדם אוהב לאכול קרמבו. זהו המאכל המועדף עליו. כיוון שכך, החליט כי זהו יהיה מאכלו היחיד. למה לאכול פירות וירקות אם לא נהנים מזה? הוא אוכל את הדבר ממנו הוא נהנה ביותר. בארוחת בוקר הוא סועד את ליבו בקרמבו, עד שכבר איננו רעב. לקראת צהרים, כאשר הוא שוב רעב, שוב הוא אוכל קרמבו, עד שבטנו מסתתמת, וכך הלאה... כמה יחיה אדם כזה? עד מאה ועשרים... קרמבו.

מהי הטעות של אדם כזה? הוא חושב שהרעב בא כדי שנהנה מהאוכל, שהרי כאשר אוכלים ללא רעב ההנאה פחותה... אם האוכל נועד להנאה, אז הוא אוכל רק מה שהוא נהנה ממנו ביותר. אך האמת היא, שהרעב נוצר כדי לומר לאדם שיש לו חוסר בגוף - באבות מזון מסויימים, בויטמינים ובמינרלים. האדם שהזכרנו סותם את הרעב בגרון, אך איננו ממלא את החסר בגוף. הוא לא מבין שהרעב הוא הסימפטום לחיסרון, ולא הבעיה בעצמה. ממילא אין די בהשתקת הרעב, צריך למלא את החיסרון בדברים מזינים ומועילים.

גם רעב רוחני תפקידו דומה, עמוס ח11: "לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'"! כאשר אדם מרגיש רעב מבחינה רוחנית, אין המטרה שישתיק את הרעב בסרט מתח או במשחק כדורגל. מטרת הרעב היא לעורר את האדם למלא את חסרונו - לבדוק, להתלבט, להעמיק את עולמו ואת דרכו.

"ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו בתמידות על לבות בני האדם, עד שלא ישאר להם ריוח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא, שאלולי היו שמים לבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי...." (הרמח"ל, מסילת ישרים ב). היצר יודע, שאם יהיה לאדם זמן פנוי למחשבה, מיד יבין את השקר שבחייו, ויפנה לדרך האמת, ולכן הוא מנסה למנוע מהאדם כל רגע מחשבה פנוי.

ככל שהאדם משתחרר מהשעבוד לעבודתו ולפרנסתו, וזמנו הפנוי הולך וגדל, מחדש היצר הרבה חידושים שימלאו את הזמן לבל יגיע האדם לידי מחשבה. בתחילה היה הקולנוע, אחר-כך הטלויזיה, הזמינה לאדם גם בביתו, לאחר מכן הגיע מכשיר הוידאו, המאפשר לאדם לצפות בכל זמן שירצה ללא הגבלה. כאשר חשש היצר, שבדרך מן המכשיר אל מיטתו עלול האדם לחשוב, הביא היצר את השלט רחוק, המאפשר לאדם לכבות את המכשיר ומיד לשקוע בשינה, ללא רגע מחשבה ביניהם...

סוג לב, אדם שליבו עטוף בסיגים, שבע מדרכיו - ממה שהוא עושה. הוא מתמלא בדברים שהוא עושה כדי לא להיות עם עצמו ולחשוב. אולם איש טוב, השואף לטוב ומחפש את הטוב, שבע מעליו - מפנימיותו. אדם שמבין, שהרעב נוצר כדי לאותת על חיסרון, גשמי ורוחני, סופו ששבע מתוכו - חייו הפנימיים ממלאים אותו, ולא מעשיו החיצוניים; כאברהם אבינו, שכליותיו למדו אותו תורה.

ישנם אנשים שדרכם ישרה לפניהם, והם מסתפקים בכך. האדם הצדיק בודק - האם הדרך הזו בונה או רק משקיטה את הרעב, בלי למלא את החסר? האדם צריך לערער לעצמו את הביטחון המוחלט בדרך. העובדה שאתה נהנה ומרגיש טוב עדיין איננה מוכיחה על צדקת הדרך. תבדוק, תחקור, תעמיק!" (הרב יהושע וייצמן, למה האדם רעב? - אתר ישיבת מעלות).

דקויות

המילה סוג היא רב-משמעית -

סוג מלשון סייג, גדר, ולפי זה, סוג לב = שליבו מוקף בגדר, כלומר:

1. חוסם את שכלו ומחשבתו מדעות של אנשים אחרים, או -

2. חוסם את רגשות הרעב הפנימיים של עצמו.

האם זה טוב או רע?

1. ע"פ ר' יונה מגירונדי, הפסוק מגנה את האנשים סוגי הלב, האנשים הסגורים שאינם מוכנים לשמוע דעות של אחרים, ומשבח את האנשים הטובים, הפתוחים והמקשיבים לדעות אחרות (ראו "עצות").

2. אולם, בפסוק לא כתוב בפירוש שזה רע להיות סוג לב; המילים מדרכיו ישבע עשויות לציין גם תוצאה חיובית, כמו ב משלי יב14: "מִפְּרִי פִי אִישׁ יִשְׂבַּע טוֹב, וּגְמוּל יְדֵי אָדָם ישוב[יָשִׁיב] לוֹ". יש אנשים שהפתיחות עלולה לערער את עולמם הפנימי ולפגוע בהם, והם חייבים להקים לעצמם גדרות מפני דעות אחרות. הפסוק בא ללמדנו, ש איש טוב אינו מנסה בכוח לשנות את האדם סוג הלב, אינו מנסה להכריח אותו להיות פתוח ולשמוע דעות אחרות, אלא מניח לו לנפשו - מעליו ירחק וייפרד איש טוב.

סוג גם מלשון נסיגה התרחקות, כמו ישעיהו נ5: "...אנכי לֹא מָרִיתִי, אָחוֹר לֹא נְסוּגֹתִי", ולפי זה:

3. סוג לב = אדם שליבו מתרחק ונסוג מהקשר עם ה' (מצודות);

 • אולם, לפי זה העיקר חסר מן הפסוק - הפסוק מלמדנו שזה לא טוב להיות נסוג, אבל לא אומר לנו ממה בדיוק - שם ה' לא נזכר כאן.
4. סוג לב = אדם שליבו מתרחק ונסוג מהמעשים שלו עצמו - הוא עושה מעשים רעים כאשר ליבו מלא חרטה; והפסוק בא ללמדנו, שלמרות שהוא מתחרט, בכל זאת ישבע מדרכיו וייענש על מעשיו (מלבי"ם).
 • אולם, פירוש זה מנוגד לדברי חז"ל "כל העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו" (תלמוד בבלי, ברכות יב:).
5. סוג מלשון סִיג, פסולת מתכתית, כמו ישעיהו א22: "כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם"; ולפי זה סוג לב = הוא אדם שליבו מלא פסולת (רש"י, הגר"א).

גם המילה מעליו היא רב משמעית -

1. מעליו = הרחק ממנו: איש טוב מתרחק מעל איש סוג לב (ראו "עצות").

2. מעליו = צורה מקוצרת של ממעלליו, ולפי זה יש הקבלה בין שני חצאי הפסוק - "מדרכיו" מקביל ל"ממעלליו", כמו בפסוקים:

 • ירמיהו לב19: "...לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו וְכִפְרִי מַעֲלָלָיו"
 • הושע ד9: "...וּפָקַדְתִּי עָלָיו דְּרָכָיו וּמַעֲלָלָיו אָשִׁיב לוֹ"
 • הושע יב3: "...וְלִפְקֹד עַל יַעֲקֹב כִּדְרָכָיו כְּמַעֲלָלָיו יָשִׁיב לוֹ"
3. מעליו כמו מאליו, מעצמו, ולפי זה יש הקבלה בין שני חלקי הפסוק: "מדרכיו [של עצמו] ישבע סוג לב, ומעליו [מעצמו] ישבע איש טוב" (הרב חיים סבתו, "באור פניך" - הערות, בשם רבנו חננאל).

לפי פירושים 2-3, הפסוק מלמדנו שכל אדם מקבל גמול על-פי אופיו - סוג לב מקבל גמול כדרכיו, ואיש טוב מקבל גמול כמעלליו או מאליו ומעצמו, ובלשון ימינו "כל אחד אוכל את הדייסה שהוא בישל" (ע"פ דעת מקרא).

 • אולם, בספר משלי ישנם פסוקים רבים אחרים שמביעים רעיון דומה, ולא ברור מה התועלת בפסוק נוסף, שאומר אותו הדבר במילים פחות ברורות.
4. מעליו מלשון עָלֶה של עץ (ראב"ע, הגר"א); מחשבותיו ועצותיו של האדם נמשלות לעץ הנותן פירות (ראו וממועצותיהם ישבעו), והפסוק בא ללמדנו, שאיש טוב נהנה לא רק מהפירות אלא גם מהעלים, תוצאות הלוואי החיוביות של מעשיו הטובים (ראב"ע); או להיפך: איש טוב נהנה בעולם הזה לא מהפירות אלא רק מהעלים, כי הפירות נשמרים לעולם הבא (הגר"א).

5. מעליו מלשון עליונות - האיש הטוב נמצא מעל האיש סוג-הלב. פירוש זה מתאים לפירוש שאיש סוג לב אינו איש רע - הוא מסתגר כדי להגן על עולמו הפנימי מפגיעות חיצוניות. ועדיין, האיש הטוב - שמקשיב גם לדעות של אחרים - נמצא מעליו - במעלה רוחנית גבוהה יותר.

6. מעליו מלשון עליה - האיש הטוב שבע רק כאשר הוא נמצא בעליה מתמדת, בניגוד לאיש סוג-הלב, השבע מדרכיו ומעלליו הנוכחיים.

הקבלות

חכמי המדרש דרשו את הפסוק על אברהם: "ומהיכן למד אברהם את התורה?...  ר' לוי אמר: מעצמו למד את התורה, שנאמר מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב" (מדרש תנחומא בראשית מו יא, בראשית רבה צה ג). במדרש זה, נראה לכאורה ששני חלקי הפסוק מתייחסים לאברהם, אולם ישנה גירסה מפורטת יותר של המדרש:

"מי הקדימני ואשלם - מדבר באברהם, שמעצמו הכיר להקב"ה, כמה דכתיב מדרכיו ישבע סוג לב וגו'. מהו מדרכיו ישבע סוג לב? ר' אבא בר כהנא אומר: סוג לב וגו', שהוא מלא סיגים, מדרכיו עתיד להשתבע. ומעליו איש טוב - זה היה אברהם שהכיר מעצמו להקב"ה, ולא היה אדם שלימד אותו היאך להכיר את המקום, אלא הוא מעצמו, וזהו אחד מד' בני אדם שמעצמם הכירו להקב"ה..." (במדבר רבה יד ב)

החצי הראשון של הפסוק מתייחס לאדם שליבו מלא סיגים (פסולת); אולי הכוונה לאנשי דורו של אברהם, שליבם היה מלא בהבלי העולם הזה, הם שבעו מדרכיהם, כלומר, הרגישו שבעים ומלאים ממנהגיהם והרגליהם, ולא נתנו את דעתם לשאלות הקיומיות כגון: מי ברא את העולם? מדוע? ומה תפקידנו בכל המערכת?

החצי השני של הפסוק מתייחס לאברהם, שהכיר מעצמו (מאליו) להקב"ה, והחליט מעצמו להתרחק מדורו, לסור מעליו ולהיות איש טוב.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • ו ישבע סוג לב, ומעליו איש טוב.. יע גם־־בשחכז יכאב־לב, ואחריתה...: יד מדרכיו ישבע סוג לב, ומעליו איש טוב. (טי פתי.יאמין לכל־ךבר, וערום עין לאשרו. טי חכם ירא וסר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. ... (cache)
 • דרכם אל האמונה: דבר אחר "מי הקדימני ואשלם" מדבר באברהם שמעצמו הכיר לקב"ה כמה שכתיב " מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב". מהו " מדרכיו ישבע סוג לב " ר' אבא בר כהנא אומר אותו ... (cache)
 • שפת אמת: כתיב מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו. טוב. מדרכיו ישבע רומז לפ סוטה ומעליו איש טוב ... מדרכיו ישבע סוג לב. היא אובדת כחה ושורשה. ונקראת השטת אשתו. ... (cache)
 • &הגה"צ רבי אברהם פולק שליט"א מנהל רוחני דישיבת סלבודקא: %%כתוב בספר משלי (י"ד י"ד) "מדרכיו ישבע סוג לב " האיש המכונה "סוג לב" שבע תמיד ממעשיו ודרכיו. מי הוא ה"סוג לב"? מבאר ר"י הוא העקש והנשען לעולם על מחשבתו ולא ... (cache)
 • פירושי רבינו יוסף בן שושן נז: ופי זה ֲ»wגהבלתי טהור, ואמר: מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב ... על כן אמר: מדרכיו ישבע סוג לב, ומעליו, ומאשר עליו, הטעם מאשר על ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: רבי לוי אמר: מעצמו למד תורה, שנאמר ' מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב'. ר' יונתן שר הבירה אמר: אפילו עירובי תבשילין היה אברהם יודע, שנאמר 'עקב אשר שמע אברהם ... (cache)
 • בית דר ש ה דוד: עה [משלי יד] מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב. חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטת ירצה כי הסוג. לב הוא האיש אשר אינו חפץ בהשכלה וישבע נפשו מדבריו ... (cache)
 • ציוני י מס שלום סח: צה) ר(ב סונ לב ומעליו איש טוב. אקיש [בבר פא חרשא] מהילתך טרשא. (תנחומא וישלח) עלה. מודע לך דאילו אכלת [מעתה] מהן. הוינא קטיל לך או יהוריי יהוריי או ארמי ... (cache)

תגובות