ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי א

1 משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל.
2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה.
3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים.
4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה.
5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה.
6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם.
7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו.

8 שמע בני מוסר אביך ואל-תטש תורת אמך.
9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך.
10 בני אם-יפתוך חטאים אל-תבא.
11 אם-יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם.
12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור.
13 כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל.
14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו.
15 בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם.
16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך-דם.
17 כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף.
18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם.
19 כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח.
20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה.
21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר.
22 עד-מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת.
23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם.
24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב.
25 ותפרעו כל-עצתי ותוכחתי לא אביתם.
26 גם-אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם.
27 בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה.
28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני.
29 תחת כי-שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו.
30 לא-אבו לעצתי נאצו כל-תוכחתי.
31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו.
32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם.
33 ושמע לי ישכן-בטח ושאנן מפחד רעה.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות