פגישה בין מעמדות

קוד: ביאור:משלי כב2 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כב2: "עָשִׁיר וָרָשׁ נִפְגָּשׁוּ; עושה כולם ה'"

כאשר אדם עשיר ואדם רש (עני) נפגשים - עליהם לכבד זה את זה, העשיר לא יזלזל בעני והעני לא יזלזל בעשיר, שהרי בורא אחד עשה את כולם - ה'.

/ אדם עשיר ואדם רש עשויים להיפגש ולהגיע לאותו מצב בדיוק, שהרי ה' הוא שעשה את כולם עשירים ועניים, והוא יכול גם לשנות את מצבם ברגע אחד.

עצות

יש אנשים שנפגשים רק לעיתים רחוקות. למשל, עשירים ועניים: עשירים גרים בשכונות פאר, נוסעים במכוניות יוקרתיות ומבלים במועדונים סגורים; ועניים גרים בשכונות עוני, נוסעים בתחבורה ציבורית, מבלים במקומות ציבוריים. כאשר עשיר ועני בכל-זאת נפגשים (למשל, כשהבליין העשיר פוגש את המאבטח העני בכניסה למועדון), הם לא מייחסים חשיבות רבה לפגישה זו - הם משתדלים לקצר אותה כמה שיותר. אולם, על-פי הפסוק שלנו, למפגשים כאלה - בין אנשים משכבות אוכלוסיה שונות - יש חשיבות רבה:

עשיר ורש נפגשים - ה' בכבודו ובעצמו, כביכול, עושה, יוצר את כל המפגשים הללו. מדוע?

יש אנשים שאנחנו נוטים להתעלם מהם - המאבטח בקניון, המלצר באולם-השמחות, הקופאי בחנות - הם כאילו "שקופים" עבורנו; אם נדע, שהמפגש בינינו הוא מעשה ידיו של ה' - אולי נתייחס אליו ברצינות רבה יותר; אולי הם כבר לא יהיו "שקופים". 

דקויות

עשיר ורש נפגשו - באיזו פגישה מדובר?

1. פגישה אקראית ברחוב: כשעשיר ורש נפגשים, הפגישה עלולה לעורר בהם רגשות שליליים, "הרש... מתפעל הרבה כשהוא פוגש בעשיר, ורואה אותו מלובש בלבושים נאים ואינו חסר כלום מכל אשר יתאוה, ומצד אחר רואה את עצמו פוחח ברעב ובצמא וחוסר כל... לפיכך בא הכתוב להציע לפניו צד של נחמה... שהכל בא מגזרתו ית', שהיא הטובה והישרה... גם העניין הזה הוא אזהרה אל העשיר, שלא יבזה את העני בפגשו בו... כי עושה כולם ה', והוא לא עשה את עצמו עשיר, ולכן אפשר שמי שעשאו עשיר יעשהו עני..." (רמ"ד וואלי).

2. פגישה בביתו של העשיר, "כשעני אומר לעשיר 'פרנסני!' והוא עונה קשות, עושה כולם ה' - הקב"ה עושה אותם חדשים, לזה עני ולזה עשיר" (רש"י),  "ועני שפשט ידו ואין בעל הבית רוצה ליתן לו - עֹשֵׂה כִלָּם ה', מי שעשה את זה עשיר הוא עתיד לעשותו עני, ומי שעשה את זה עני הוא עתיד לעשותו עשיר" (שמות רבה לא יד). ייתכן שרש"י וחכמי המדרש פירש את הפועל פגש כמו פגע, מעניין בקשה, כמו ב ירמיהו ז16: "וְאַתָּה אַל תִּתְפַּלֵּל בְּעַד הָעָם הַזֶּה וְאַל תִּשָּׂא בַעֲדָם רִנָּה וּתְפִלָּה וְאַל תִּפְגַּע בִּי" (פירוט).  "נמצא, כשבא אצלך איש כזה, תצייר בנפשך כאילו מטה ידך גם כן, כי אם לא תעזור לו, יוכל להתמוטט מצבך גם כן, ח"ו..." (אהבת חסד ב כא).

3. פגישה בעסקים או בצדקה: העשיר והרש נפגשים כאשר העשיר מעסיק את הרש במפעל שלו, או כאשר העשיר נותן צדקה לעני, וזו המטרה שלשמה ה' עשה אותם כך - אחד עשיר ואחד עני - כדי שיזדקקו זה לזה ויפגשו (ראו מלבי"ם על משלי יד לא). ראו גם "עצות".

4. 'פגישה ' כלכלית - הגעה לאותו מעמד: "כי העושר אינו קניין תמידי... העשירים והרשים אינם עומדים במקום אחד, שזה יעמוד בצד העושר וזה בצד העוני עד שלא יפגשו כלל זה בזה, כי הם הולכים תמיד, עולים ויורדים בסולם, עד שהעשיר והרש נפגשים זה בזה, אם בתחילה, בעת שעלה העשיר אל ראש הסולם, ירד הרש ממנו למטה ונפגשו בדרך... כמו שאמרו "הקב"ה עושה סולמות ברקיע, מוריש לזה ומעשיר לזה", ועל זה אמר עושה כולם ה', ה' עושה תמיד עשירים ורשים, שכן תיקן את ההנהגה... וטוב ממנו השם הטוב (ראו בפסוק הקודם)אשר לא יסוף לעולם" (מלבי"ם).

או ' פגישה ' בעושר ובעוני עצמם (כמו הביטוי בלשון הדיבור של ימינו, "לפגוש בכסף"): "נבחר שם וחן מעושר (ראו בפסוק הקודם), כי העושר לא ישובח והעוני לא יגונה, כי מה' יצא הדבר בגזרה היורדת מן השמים ופגשה בהם בזה העושר ובזה העוני כפי הגזרה הגזר, כי ה' עושה כל אלה, ולא בעבור רוב החכמה העשיר העשיר; אבל השם והחן באה בבחירת האדם עצמו" (ע"פ אבן עזרא, מצודות, רלב"ג פירוש ראשון, רבי יונה): העשיר והרש יכולים "להיפגש" ולהיות שווים בקנייניהם, כי העושר והעוני הם בגזירת ה', ולכן אין ראוי לאדם להתפאר בעושרו: "מי שלועג לרש עבור שהוא רש, ונראה בעיניו מה שהוא רש הוא מחמת חסרון חכמתו, ומה שהוא עשיר הוא מחמת חכמתו... זה האיש הלועג הוא מחרף הבורא יתברך, כי [הלוא הרש] הוא מעשה השם יתברך, כדכתיב עשיר ורש נפגשו, עשה כולם ה' – הרי הוא עושה ליצנות על מעשה השם יתברך" (ספר המידות השלם, שער הליצנות). ראו גם: חריצות והפכיה, מי עשה את העניים.

5. פגישה כמו פגיעה (ראו גם 'דעת מקרא'). העשיר והרש עשויים להיפגש, למשל אם קורה להם אסון משותף, כמו ב קהלת ט11: "שַׁבְתִּי וְרָאֹה תַחַת הַשֶּׁמֶשׁ... וְגַם לֹא לַנְּבֹנִים עֹשֶׁר...  כִּי עֵת וָפֶגַע יִקְרֶה אֶת כֻּלָּם"; העושר אינו תעודת-ביטוח מפני פגעי החיים.

6. 'פגישה ' בקבר, המקום שאליו כולם מגיעים בסופו של דבר,  איוב ג19: "קָטֹן וְגָדוֹל שָׁם הוּא, וְעֶבֶד חָפְשִׁי מֵאֲדֹנָיו". הרי העושר אינו תעודת ביטוח מפני המוות, תהלים מט17-18: "אַל תִּירָא כִּי יַעֲשִׁר אִישׁ, כִּי יִרְבֶּה כְּבוֹד בֵּיתוֹ; כִּי לֹא בְמוֹתוֹ יִקַּח הַכֹּל, לֹא יֵרֵד אַחֲרָיו כְּבוֹדו".

או ' פגישה ' לאחר המוות, בבית דין של מעלה, לפני ה', איוב לד19: "אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא פְּנֵי שָׂרִים וְלֹא נִכַּר שׁוֹעַ לִפְנֵי דָל, כִּי מַעֲשֵׂה יָדָיו כֻּלָּם" (ע"פ חיים בן הרוש, שיעור במשכן אחוה, ט תמוז ה'תשס"ו).

7. 'פגישה ' בגלגול הבא: "עשיר ורש נפגשו - בדור אחד נפגשים שניהם כשהאחד עשיר והשני רש. תמהים אנו: מדוע? אין אנו מסוגלים להשיג את סיבת הדבר, משום שכוח בחינתנו מוגבל. עלינו אך לדעת כי עושה כולם ה', הקב"ה עושה את כולם עניים ועשירים: העני שבדור הזה הוא עשיר בגלגול השני, וכן להיפך" (החפץ חיים, חייו ופעלו; חלק ג', עמ' תתשלב)..

8. וברמה העמוקה ביותר, המפגש בין העשיר לעני הוא מקרה פרטי של תופעת המשפיע והמקבל - תופעה שהיא מיסודותיה של הבריאה כולה (ע"פ אהרן אריאל לביא, "פנים בפנים", בתוך על הכלכלה ועל המחיה).

הקבלות

פסוק דומה ב משלי כט13: "רָשׁ וְאִישׁ תְּכָכִים נִפְגָּשׁוּ, מֵאִיר עֵינֵי שְׁנֵיהֶם ה'" (פירוט). העושר והעוני בפסוקים אלה יכולים גם להיות משל לעושר ועוני בתחום הדעת: "בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו 'למדני תורה', אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה', ואם לאו עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה' - מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טיפש, טיפש לזה עושה אותו חכם" (בבלי תמורה טז., ויקרא רבה לד ד)

המילה נפגשו מופיעה עוד ב תהלים פה11: "חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ, צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ".

 

תגובות