ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פה

1 למנצח לבני-קרח מזמור.
2 רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב.
3 נשאת עון עמך כסית כל-חטאתם סלה.
4 אספת כל-עברתך השיבות מחרון אפך.
5 שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו.
6 הלעולם תאנף-בנו תמשך אפך לדר ודר.
7 הלא-אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו-בך.
8 הראנו יהוה חסדך וישעך תתן-לנו.
9 אשמעה מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל-עמו ואל-חסידיו ואל-ישובו לכסלה.
10 אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו.
11 חסד-ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו.
12 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף.
13 גם-יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה.
14 צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות