ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לד

1 ויען אליהוא ויאמר.
2 שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי.
3 כי-אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל.
4 משפט נבחרה-לנו נדעה בינינו מה-טוב.
5 כי-אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי.
6 על-משפטי אכזב אנוש חצי בלי-פשע.
7 מי-גבר כאיוב ישתה-לעג כמים.
8 וארח לחברה עם-פעלי און וללכת עם-אנשי-רשע.
9 כי-אמר לא יסכן-גבר ברצתו עם-אלהים.
10 לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול.
11 כי פעל אדם ישלם-לו וכארח איש ימצאנו.
12 אף-אמנם אל לא-ירשיע ושדי לא-יעות משפט.
13 מי-פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה.
14 אם-ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף.
15 יגוע כל-בשר יחד ואדם על-עפר ישוב.
16 ואם-בינה שמעה-זאת האזינה לקול מלי.
17 האף שונא משפט יחבוש ואם-צדיק כביר תרשיע.
18 האמר למלך בליעל רשע אל-נדיבים.
19 אשר לא-נשא פני שרים ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו כלם.
20 רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד.
21 כי-עיניו על-דרכי-איש וכל-צעדיו יראה.
22 אין-חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און.
23 כי לא על-איש ישים עוד להלך אל-אל במשפט.
24 ירע כבירים לא-חקר ויעמד אחרים תחתם.
25 לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו.
26 תחת-רשעים ספקם במקום ראים.
27 אשר על-כן סרו מאחריו וכל-דרכיו לא השכילו.
28 להביא עליו צעקת-דל וצעקת עניים ישמע.
29 והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל-גוי ועל-אדם יחד.
30 ממלך אדם חנף ממקשי עם.
31 כי-אל-אל האמר נשאתי לא אחבל.
32 בלעדי אחזה אתה הרני אם-עול פעלתי לא אסיף.
33 המעמך ישלמנה כי-מאסת כי-אתה תבחר ולא-אני ומה-ידעת דבר.
34 אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי.
35 איוב לא-בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל.
36 אבי יבחן איוב עד-נצח על-תשבת באנשי-און.
37 כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות