הרשע שבתוך הלב

קוד: ביאור:תהלים לו2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים לו2: "נְאֻם פֶּשַׁע לָרָשָׁע בְּקֶרֶב לִבִּי, אֵין פַּחַד אֱלֹהִים לְנֶגֶד עֵינָיו"

תהלים לו3: "כִּי הֶחֱלִיק אֵלָיו בְּעֵינָיו, לִמְצֹא עֲוֹנוֹ לִשְׂנֹא"

פרקים רבים בספר תהלים מתארים את מאבקו של המשורר ברשעים. אולם בפרק זה המשורר מדבר על רשע מיוחד - רשע שנמצא בקרב ליבו - יצר הרע.

לאותו רשע יש נאום פשע; יצר הרע הוא נואם מוכשר, והוא מנסה לשכנע את האדם לפשוע.

אין פחד אלהים לנגד עיניו - כשיצר הרע נואם, הוא מתעלם מהפחד שה' יעניש את האדם על העבירות, ומנסה לגרום גם לאדם להתעלם מפחד זה. ויש לו כמה טענות:

חלק = נעים למגע ולשמיעה אך גורם להחלקה ולמעידה;   כי החליק אליו בעיניו - יצר הרע מתעתע באדם, מראה לו אשליות ומראות נעימים שמעוררים אותו למצוא עוונו, למצוא עוון שמתאים לו ולעשות אותו, ומאוחר יותר גם לשנוא את המעשים הטובים ולשנוא את הצדיקים שאינם חוטאים.


מקורות ופירושים נוספים

נאום פשע לרשע

1. פירשנו שהמשורר מתאר את דברי הרשע שבתוך ליבו, הנואם נאום פשע. לפי זה, המשורר מתאר את הספקות והלבטים הפנימיים שלו. בדומה לכך פירש דוד שלמה שפירא: "הצדיק המתואר במזמורי ספר תהילים סובל לא רק מאויבים המקיפים אותו מכל צד ומבקשים להכחידו מן הארץ או להטותו מאורח יושר; יש ועוברים עליו גם מכאובים פנימיים איומים, ספקות והרהורים..." (סיני סח).

2. אך יש שפירשו, שהמשורר מתאר את דברי הפשע, יצר הרע, שבתוך ליבו של הרשע: "פשע - יצר הרע נקרא פשע, כמו שנקרא חטאת, וכמו שנאמר לפתח חטאת רובץ (בראשית ד')" (מצודות). לפי זה, המשורר מנתח את התהליכים הנפשיים של הרשעים שהוא מכיר בסביבתו: "נאם פשע לרשע בקרב לבי וגו' - הרי זה מקרא מסורס: יש בקרב לבי שהפשע, הוא יצר הרע, אומר לרשע שלא יהא פחד אלהים לנגד עיניו. ובקרב לבי - כאדם שאומר 'כמדומה אני'" (רש"י); "חושב אני בקרב לבי, שהיצר הרע מסית ואומר לרשע 'אין מי בעולם שיהיה פחד אלהים לנגד עיניו, כי אין המקום משגיח בעולם השפל, ולזה עשה מה שלבך חפץ'" (מצודות), "בקרב לבי ומחשבותי נמצא נאום פשע לרשע, היינו הטענות שידבר הפשע אל הרשע, מצייר כאלו החטא מתוכח עם הרשע, כי השכל יעמוד נגד הפשע ויסרב מלמלאות רצונו, והפשע יערוך טענות כנגדו..." (מלבי"ם). וכנראה שזו גם כוונת חז"ל: "צדיקים - יצר טוב שופטן, שנאמר (תהלים קט כב) ולבי חלל בקרבי; רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר: נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו; בינונים - זה וזה שופטן, שנאמר (תהלים קט לא) יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו.'" (בבלי ברכות סא ב; ראו רש"י שם). לפי זה, הפסוקים הבאים ממשיכים את הניתוח:

 • תהלים לו4: "דִּבְרֵי פִיו אָוֶן וּמִרְמָה, חָדַל לְהַשְׂכִּיל לְהֵיטִיב" - ה"קושיות" שלו הן דברי אוון ומרמה שמטרתם להתיר לו לחטוא, ואינן נובעות ממחשבה שכלית.
 • תהלים לו5: "אָוֶן יַחְשֹׁב עַל מִשְׁכָּבוֹ, יִתְיַצֵּב עַל דֶּרֶךְ לֹא טוֹב, רָע לֹא יִמְאָס" - הוא מתייצב, מתעקש להישאר בדרך לא טובה, גם כשמוכיחים לו שהיא רעה.
 • תהלים לו12: "אַל תְּבוֹאֵנִי רֶגֶל גַּאֲוָה, וְיַד רְשָׁעִים אַל תְּנִדֵנִי" - הגאוה שלו היא שגורמת לו לשנוא את הטוב ולהתמיד ברע.
ראו גם: פשע = בגידה, מרד בסמכות, פריקת עול, רשע = העושה רע בשפע.

למצוא עוונו לשנוא

1. עוונו = העוון שלו; יצר הרע מנסה לשכנע את האדם למצוא עוון שקשור אליו, שייך לו, מתאים לו אישית.

2. ויש שפירשו, שה' הוא המוצא: "כי החליק הפשע על הרשע בחלקלקות בעיניו, כדי שימצא הקב"ה את עונו לשנוא אותו" (רש"י). פירוש זה מתאים להשקפת חז"ל, שיצר הרע הוא שטן הפועל בכוונה לרעת האדם - הוא משכנע את האדם לחטוא כדי לגרום לה' לשנוא אותו: "כי בפתויו מחליק ומיפה לו הדבר הזה בעיניו, וכל כוונתו למצוא בו עון להשניאו בעיני המקום, כי אינו דורש שלום אליו" (מצודות).

3. ויש שפירשו שהמשפט הוא חלק מטענה פילוסופית של יצר הרע: "החליק אליו בעיניו - שם לפניו הרכסים לדרך חלק, מראה לו שאין השכל המעשי מכריח אל עשיית המצות ומניעת העבירות, ושואל ממנו למצוא עונו לשנוא, שימצא הטעם מדוע ישנא את העון ומדוע ימנע ממנו..." (מלבי"ם).

4. פירוש נוסף: "אלוקים אינו מחפש חטאים ואינו מרגל. שנוי בעיניו למצוא עון, ואין לפניו עולה [נראה שמובן זה של הביטוי 'למצוא עונו לשנוא', היינו שהיצר מפתהו לרשע שהקדוש-ברוך-הוא שונא למצוא עון - יוצא מההקבלה בין שני הפסוקים: "נאום פשע לרשע... / אין פחד אלוקים לנגד עיניו", "כי החליק אליו בעיניו / למצוא עונו לשנוא": הטור הראשון מביע את עצם העובדה של פיתוי היצר, אם בדיבור פסקני ('נאום') או בקריצות ורמיזות ('כי החליק אליו בעיניו'). הטור השני מביע את תוכן הדיבור ('אין פחד אלוקים') והרמיזות ('למצוא עונו לשנוא'). וכשם שבפסוק הראשון תוכן הפיתוי הוא שאין פחד אלוקים מתגלה בעולם - כך נראה לפרש גם תוכן דברי החלקות שבפסוק השני שאין פחד אלוקים, לפי שאלוקים שנא למצוא עון]" (דוד שלמה שפירא, סיני סח).

ראו גם מציאה = תוצאה לא בטוחה של חיפוש, בעיני- = מנקודת מבט סובייקטיבית.

הפסוקים בהמשך הפרק מדברים על חסדי ה' כתשובה לרשע.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • אבות דרבי נתן - פרק שנים ושלושים: רשעים נוטל מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר: (שם לו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלוהים לנגד עיניו. בינונים נותנין להם זה וזה. ... (cache)
 • מלחמת היצר ג€“ ויקיפדיה: צדיקים נוטל מהם יצר הרע ונותן להם יצר טוב, שנאמר: (תהלים קט) "לבי חלל בקרבי", רשעים נוטל מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר: (שם לו) נאם פשע לרשע בקרב לבי ... (cache)
 • סעודת משיח - כפר חב"ד: פרק לו פותח בכותרת "למנצח לעבד הוי' לדוד" ג€“ פתיחה חד-פעמית בה מכונה דוד עבד ה' ג€“ ומיד מתחיל " נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו". ... (cache)
 • ברכת המשפט ג€“ ויקישיבה: 12 דצמבר 2010 ... רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר (תהלים ל"ו) "נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו", בינונים - זה וזה שופטן, שנאמר (תהלים ק"ט) "יעמד ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אלעזר בן פרטא;: רשעים נוטל מהם יצר הטוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים. בינונים נותן להם זה וזה. את שבא ליצר הרע - יצר הרע שופטו, ... (cache)
 • תהילים - פרק לו: א למנצח לעבד יהוה לדוד ב נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו ג כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא ד דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב ה און ... (cache)
 • הגות יהודית - מחשבה יהודית בת זמננו מאת פרופסור שלום רוזנברג...: והוא מה שאמר המשורר באומרו נאם פשע לרשע בקרב לבי וגו' כי החליק אליו בעיניו וגו' (תהלים ל"ו). והכוונה, כי הרשע מחליק לפניו דרכו הרעה להראות בה פני הטוב ... (cache)
 • 40 תגובות - Shofar: ... לא יאנח ולא ידאג לחטאו, אכל ומחה פיו, והוא בעיניו כאילו לו פעל און, כענין שנאמר (תהלים לו, ב): `` נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלקים לנגד עיניו``: ... (cache)
 • The Slifkin Challenge: The Case for the Heart as a Metaphor in Judaism: 18 מרץ 2010 ... רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר +תהלים ל"ו+ נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו, בינונים - זה וזה שופטן, שנאמר +תהלים ק"ט+ יעמד לימין ... (cache)
 • ספר תהילים וסגולות מיוחדות: נאם פשע לרשע, בקרב לבי; אין פחד אלהים, לנגד עיניו. כי החליק אליו בעיניו; למצא עונו לשנא. דברי פיו, און ומרמה; חדל להשכיל להיטיב. און, יחשב על משכבו: יתיצב, ... (cache)
 • בילקוט שמעוני לשמואל א יז. - בשבילי התנ"ך: זהו שאמר הכתוב: נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו. היה דוד מסתכל בגלית הפלשתי ורואה אותו גבור ומזויין בכל כלי זיין, אמר: מי יוכל לזה. ... (cache)
 • more "נאם פשע לרשע בקרב ":
 • אבות דרבי נתן לב ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... רשעים נוטל מהם יצר טוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר, (שם לו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו. בינונים נותנין להם זה וזה. ... (cache)
 • more "לבי אין פחד אלהים ":
 • יְהוָה, בְּהַשָּׁמַיִם חַסְדֶּךָ; אֱמוּנָתְךָ...: תחילה השיב נגד מה שאמר " אין פחד אלהים לנגד עיניו", שהיה השאלה: מדוע אין ה' מעניש את הרשעים ומשלם שכר הצדיקים תיכף בעולם הזה? על זה משיב: "ה' ב השמים חסדך ... (cache)
 • ראובן - פחדן או צדיק? - Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly...: ... כי אז היה הכתוב אומר 'ולא אבה יוסף', אלא נשאה חן בעיניו, ואף על פי כן מאן לעושת כרצונה, כי היה פחד אלהים לנגד עיניו, והיה צדיק מושל ביראת ה'. ... (cache)
 • שאלת הרע בעולם - אתה מסוגל! YOU CAN: 14 דצמבר 2010 ... מצד היות כל האנשים רואין בעיניהם רשעת הרשע בהיותו עובד עבודה זרה ומגלה עריות ושופך דמים ועושה עול וחמס מפורסם ואין פחד אלהים לנגד עיניו ... (cache)
 • על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי / נחום רקובר: "וכל אלו הדינין שכתבנו הוא דוקא באיש אשר מנהגו ודרכו להתחרט על חטאיו, אבל אם בחנת את דרכו כי אין פחד אלהים לנגד עיניו ותמיד יתיצב על דרך לא טוב, ... (cache)
 • שאלת הרע בעולם: 23 יולי 2008 ... מצד היות כל האנשים רואין בעיניהם רשעת הרשע בהיותו עובד עבודה זרה ומגלה עריות ושופך דמים ועושה עול וחמס מפורסם ואין פחד אלהים לנגד עיניו ... (cache)
 • more "פחד אלהים לנגד עיניו ":
 • תהילים מזמור לו / דוד שלמה שפירא: "כי החליק אליו בעיניו / למצוא עונו לשנוא." (תהילים לו ג) ... ורמיזות (' כי החליק אליו בעיניו'). הטור השני מביע את תוכן הדיבור ('אין פחד אלוקים') ... (cache)
 • ביאור:בעיני- ג€“ ויקיטקסט: 25 יוני 2009 ... (תהלים לו ג): "כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא"; (תהלים עג טז): "ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני"- מנקודת המבט שלי היה נראה לי שיש ... (cache)
 • דברים פרק ד - בשבילי התנ"ך: וכן הוא אומר (תהילים לו ג) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא: (כ) מכור - הוא כלי שמזקקים בו את הזהב: (כא) התאנף - נתמלא רוגז: על דבריכם - ... (cache)
 • שערי תשובה - כת החנפים ג€“ ויקיטקסט: 5 אוקטובר 2010 ... גם זה החנף גדול עוונו, כי החליק אליו בעיניו, ולא ישוב מדרכו הרעה, ולא ידאג לעוונותיו, כי צדיק הוא בעיניו. וכל אשר אינו מעדת הצדיקים, ... (cache)
 • חנף = המנסה למצוא חן על-ידי ייפוי המציאות: גם זה החנף גדול עוונו, כי החליק אליו בעיניו, ולא ישוב מדרכו הרעה, ולא ידאג לעוונותיו, כי צדיק הוא בעיניו. ", ע"פ הפסוק משלי יא9: "בְּפֶה חָנֵף ... (cache)
 • דברים ד יט - קטגוריה:דברים ד יט ג€“ ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... אחר לאלוהות לא מנען מלטעות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם לטרדם מן העולם וכן הוא אומר (תהלים לו) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא ... (cache)
 • תנ"ך, דברים פרק יז פסוק ו - תורה: ועושין אותן, וכענין שכתוב ברשעים הכופרים (תהלים לו) כי החליק אליו בעיניו למצוא. עונו לשנוא, כלומר רומזים בעיניהם ומסתכלין שיוכלו למצוא עון שהקב"ה שונאו ... (cache)
 • Va'etchanan Torah Reading - Parshah with Rashi: וכן הוא אומר (תהלים לו ג) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא: 20. But the Lord took you and brought you out of the iron crucible, out of Egypt, ... (cache)
 • תהילים: ג כי-החליק אליו בעיניו; למצוא עוונו לשנוא. ד דברי-פיו, אוון ומרמה; חדל להשכיל להיטיב. ה אוון, יחשוב--על-משכבו: יתייצב, על-דרך לא-טוב; רע, לא ימאס. ... (cache)
 • פרשת ואתחנן: ופרש רש"י על אתר: "לא מנעם מלתהות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם, לטורדם מן העולם וכן הוא אומר: ג€² כי החליק אליו בעיניו למצוא עוונו לשנואג€²". מה הכונה? ... (cache)
 • מצגת של PowerPoint: וכן הוא אומר (תהלים ל"ו ג) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא: (כ') וְאֶתְכֶם לָקַח ה' וַיּוֹצִא אֶתְכֶם מִכּוּר הַבַּרְזֶל ... (cache)

תגובות