ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לו

1 למנצח לעבד-יהוה לדוד.
2 נאם-פשע לרשע בקרב לבי אין-פחד אלהים לנגד עיניו.
3 כי-החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא.
4 דברי-פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב.
5 און יחשב על-משכבו יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס.
6 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד-שחקים.
7 צדקתך כהררי-אל משפטך תהום רבה אדם-ובהמה תושיע יהוה.
8 מה-יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון.
9 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם.
10 כי-עמך מקור חיים באורך נראה-אור.
11 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי-לב.
12 אל-תבואני רגל גאוה ויד-רשעים אל-תנדני.
13 שם נפלו פעלי און דחו ולא-יכלו קום.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות