ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע טז

1 ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית-אל. 2 ויצא מבית-אל לוזה ועבר אל-גבול הארכי עטרות. 3 וירד-ימה אל-גבול היפלטי עד גבול בית-חורן תחתון ועד-גזר והיו תצאתו ימה. 4 וינחלו בני-יוסף מנשה ואפרים. 5 ויהי גבול בני-אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד-בית חורן עליון. 6 ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה. 7 וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן. 8 מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני-אפרים למשפחתם. 9 והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני-מנשה כל-הערים וחצריהן. 10 ולא הורישו את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד-היום הזה ויהי למס-עבד.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות