ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו כד

1 הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה. 2 והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו. 3 הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את-הדבר הזה. 4 אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם-הארץ. 5 והארץ חנפה תחת ישביה כי-עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם. 6 על-כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על-כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער. 7 אבל תירוש אמללה-גפן נאנחו כל-שמחי-לב. 8 שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור. 9 בשיר לא ישתו-יין ימר שכר לשתיו. 10 נשברה קרית-תהו סגר כל-בית מבוא. 11 צוחה על-היין בחוצות ערבה כל-שמחה גלה משוש הארץ. 12 נשאר בעיר שמה ושאיה יכת-שער. 13 כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם-כלה בציר. 14 המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים. 15 על-כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל.

16 מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי-לי רזי-לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. 17 פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ. 18 והיה הנס מקול הפחד יפל אל-הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי-ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. 19 רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ. 20 נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא-תסיף קום.

21 והיה ביום ההוא יפקד יהוה על-צבא המרום במרום ועל-מלכי האדמה על-האדמה. 22 ואספו אספה אסיר על-בור וסגרו על-מסגר ומרב ימים יפקדו. 23 וחפרה הלבנה ובושה החמה כי-מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות