ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו א

1 דברי ירמיהו בן-חלקיהו מן-הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן. 2 אשר היה דבר-יהוה אליו בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה בשלש-עשרה שנה למלכו. 3 ויהי בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה עד-תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן-יאשיהו מלך יהודה עד-גלות ירושלם בחדש החמישי.

4 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר. 5 בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך. 6 ואמר אהה אדני יהוה הנה לא-ידעתי דבר כי-נער אנכי.

7 ויאמר יהוה אלי אל-תאמר נער אנכי כי על-כל-אשר אשלחך תלך ואת כל-אשר אצוך תדבר. 8 אל-תירא מפניהם כי-אתך אני להצלך נאם-יהוה. 9 וישלח יהוה את-ידו ויגע על-פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך. 10 ראה הפקדתיך היום הזה על-הגוים ועל-הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע.

11 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר מה-אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה. 12 ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי-שקד אני על-דברי לעשתו.

13 ויהי דבר-יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה. 14 ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל-ישבי הארץ. 15 כי הנני קרא לכל-משפחות ממלכות צפונה נאם-יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל-חומתיה סביב ועל כל-ערי יהודה. 16 ודברתי משפטי אותם על כל-רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם. 17 ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל-אשר אנכי אצוך אל-תחת מפניהם פן-אחתך לפניהם. 18 ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת על-כל-הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ. 19 ונלחמו אליך ולא-יוכלו לך כי-אתך אני נאם-יהוה להצילך.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות