ראשי > תנ''ך > נחום >


נחום א

1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי. 2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו. 3 יהוה ארך אפים וגדול-כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו. 4 גוער בים ויבשהו וכל-הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל. 5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל-ישבי בה. 6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו. 7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו. 8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף-חשך. 9 מה-תחשבון אל-יהוה כלה הוא עשה לא-תקום פעמים צרה. 10 כי עד-סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא. 11 ממך יצא חשב על-יהוה רעה יעץ בליעל.

12 כה אמר יהוה אם-שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד. 13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק. 14 וצוה עליך יהוה לא-יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות.

ראשי > תנ''ך > נחום >


תוספות ותגובות