ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ט

1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד.
2 אודה יהוה בכל-לבי אספרה כל-נפלאותיך.
3 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון.
4 בשוב-אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך.
5 כי-עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק.
6 גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד.
7 האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה.
8 ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו.
9 והוא ישפט-תבל בצדק ידין לאמים במישרים.
10 ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה.
11 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא-עזבת דרשיך יהוה.
12 זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו.
13 כי-דרש דמים אותם זכר לא-שכח צעקת עניים.
14 חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות.
15 למען אספרה כל-תהלתיך בשערי בת-ציון אגילה בישועתך.
16 טבעו גוים בשחת עשו ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם.
17 נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה.
18 ישובו רשעים לשאולה כל-גוים שכחי אלהים.
19 כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד.
20 קומה יהוה אל-יעז אנוש ישפטו גוים על-פניך.
21 שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות