ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים טו

1 מזמור לדוד יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך.
2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו.
3 לא-רגל על-לשנו לא-עשה לרעהו רעה וחרפה לא-נשא על-קרבו.
4 נבזה בעיניו נמאס ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר.
5 כספו לא-נתן בנשך ושחד על-נקי לא לקח עשה-אלה לא ימוט לעולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות