ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כז

1 לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז-חיי ממי אפחד.
2 בקרב עלי מרעים לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו.
3 אם-תחנה עלי מחנה לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח.
4 אחת שאלתי מאת-יהוה אותה אבקש שבתי בבית-יהוה כל-ימי חיי לחזות בנעם-יהוה ולבקר בהיכלו.
5 כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני.
6 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה.
7 שמע-יהוה קולי אקרא וחנני וענני.
8 לך אמר לבי בקשו פני את-פניך יהוה אבקש.
9 אל-תסתר פניך ממני אל-תט-באף עבדך עזרתי היית אל-תטשני ואל-תעזבני אלהי ישעי.
10 כי-אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני.
11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי.
12 אל-תתנני בנפש צרי כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס.
13 לולא האמנתי לראות בטוב-יהוה בארץ חיים.
14 קוה אל-יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות