ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לט

1 למנצח לידיתון מזמור לדוד.
2 אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי.
3 נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר.
4 חם-לבי בקרבי בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני.
5 הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני.
6 הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה.
7 אך-בצלם יתהלך-איש אך-הבל יהמיון יצבר ולא-ידע מי-אספם.
8 ועתה מה-קויתי אדני תוחלתי לך היא.
9 מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני.
10 נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית.
11 הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי.
12 בתוכחות על-עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם סלה.
13 שמעה-תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי.
14 השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות