ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מא

1 למנצח מזמור לדוד.
2 אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה.
3 יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו.
4 יהוה יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו.
5 אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך.
6 אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו.
7 ואם-בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר.
8 יחד עלי יתלחשו כל-שנאי עלי יחשבו רעה לי.
9 דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום.
10 גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב.
11 ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם.
12 בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי.
13 ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם.
14 ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות