ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים מו

1 למנצח לבני-קרח על-עלמות שיר.
2 אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד.
3 על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים.
4 יהמו יחמרו מימיו ירעשו-הרים בגאותו סלה.
5 נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון.
6 אלהים בקרבה בל-תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר.
7 המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ.
8 יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה.
9 לכו-חזו מפעלות יהוה אשר-שם שמות בארץ.
10 משבית מלחמות עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש.
11 הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ.
12 יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות