ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עה

1 למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר.
2 הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך.
3 כי אקח מועד אני מישרים אשפט.
4 נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה.
5 אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן.
6 אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק.
7 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים.
8 כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים.
9 כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו כל רשעי-ארץ.
10 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב.
11 וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות