ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עט

1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את-היכל קדשך שמו את-ירושלם לעיים.
2 נתנו את-נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו-ארץ.
3 שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר.
4 היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו.
5 עד-מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו-אש קנאתך.
6 שפך חמתך אל-הגוים אשר לא-ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו.
7 כי אכל את-יעקב ואת-נוהו השמו.
8 אל-תזכר-לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד.
9 עזרנו אלהי ישענו על-דבר כבוד-שמך והצילנו וכפר על-חטאתינו למען שמך.
10 למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם-עבדיך השפוך.
11 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה.
12 והשב לשכנינו שבעתים אל-חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני.
13 ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות