ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צ

1 תפלה למשה איש-האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר.
2 בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד-עולם אתה אל.
3 תשב אנוש עד-דכא ותאמר שובו בני-אדם.
4 כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה.
5 זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף.
6 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש.
7 כי-כלינו באפך ובחמתך נבהלנו.
8 שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך.
9 כי כל-ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו-הגה.
10 ימי-שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי-גז חיש ונעפה.
11 מי-יודע עז אפך וכיראתך עברתך.
12 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה.
13 שובה יהוה עד-מתי והנחם על-עבדיך.
14 שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל-ימינו.
15 שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה.
16 יראה אל-עבדיך פעלך והדרך על-בניהם.
17 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות