ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קיח

1 הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו.
2 יאמר-נא ישראל כי לעולם חסדו.
3 יאמרו-נא בית-אהרן כי לעולם חסדו.
4 יאמרו-נא יראי יהוה כי לעולם חסדו.
5 מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה.
6 יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם.
7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי.
8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם.
9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים.
10 כל-גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם.
11 סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם.
12 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם.
13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני.
14 עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה.
15 קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל.
16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל.
17 לא אמות כי-אחיה ואספר מעשי יה.
18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני.
19 פתחו-לי שערי-צדק אבא-בם אודה יה.
20 זה-השער ליהוה צדיקים יבאו בו.
21 אודך כי עניתני ותהי-לי לישועה.
22 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה.
23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו.
24 זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו.
25 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא.
26 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה.
27 אל יהוה ויאר לנו אסרו-חג בעבתים עד-קרנות המזבח.
28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך.
29 הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות