ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב ח

1 ויען בלדד השוחי ויאמר.
2 עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך.
3 האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק.
4 אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם.
5 אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן.
6 אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך.
7 והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד.
8 כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם.
9 כי-תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ.
10 הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים.
11 היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים.
12 עדנו באבו לא יקטף ולפני כל-חציר ייבש.
13 כן ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד.
14 אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו.
15 ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום.
16 רטב הוא לפני-שמש ועל גנתו ינקתו תצא.
17 על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה.
18 אם-יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך.
19 הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו.
20 הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים.
21 עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה.
22 שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות