ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב י

1 נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי.
2 אמר אל-אלוה אל-תרשיעני הודיעני על מה-תריבני.
3 הטוב לך כי-תעשק כי-תמאס יגיע כפיך ועל-עצת רשעים הופעת.
4 העיני בשר לך אם-כראות אנוש תראה.
5 הכימי אנוש ימיך אם-שנותיך כימי גבר.
6 כי-תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש.
7 על-דעתך כי-לא ארשע ואין מידך מציל.
8 ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני.
9 זכר-נא כי-כחמר עשיתני ואל-עפר תשיבני.
10 הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני.
11 עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני.
12 חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי.
13 ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי-זאת עמך.
14 אם-חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני.
15 אם-רשעתי אללי לי וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון וראה עניי.
16 ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא-בי.
17 תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי.
18 ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא-תראני.
19 כאשר לא-הייתי אהיה מבטן לקבר אובל.
20 הלא-מעט ימי יחדל ישית ממני ואבליגה מעט.
21 בטרם אלך ולא אשוב אל-ארץ חשך וצלמות.
22 ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו-אפל.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות