ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב יח

1 ויען בלדד השחי ויאמר.
2 עד-אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר.
3 מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם.
4 טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו.
5 גם אור רשעים ידעך ולא-יגה שביב אשו.
6 אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך.
7 יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו.
8 כי-שלח ברשת ברגליו ועל-שבכה יתהלך.
9 יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים.
10 טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב.
11 סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו.
12 יהי-רעב אנו ואיד נכון לצלעו.
13 יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות.
14 ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות.
15 תשכון באהלו מבלי-לו יזרה על-נוהו גפרית.
16 מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו.
17 זכרו-אבד מני-ארץ ולא-שם לו על-פני-חוץ.
18 יהדפהו מאור אל-חשך ומתבל ינדהו.
19 לא נין לו ולא-נכד בעמו ואין שריד במגוריו.
20 על-יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער.
21 אך-אלה משכנות עול וזה מקום לא-ידע-אל.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות