ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


שיר השירים ח

1 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא-יבוזו לי. 2 אנהגך אביאך אל-בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני. 3 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. 4 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה-תעירו ומה-תעררו את-האהבה עד שתחפץ.

5 מי זאת עלה מן-המדבר מתרפקת על-דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך. 6 שימני כחותם על-לבך כחותם על-זרועך כי-עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה. 7 מים רבים לא יוכלו לכבות את-האהבה ונהרות לא ישטפוה אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו.

8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה-נעשה לאחתנו ביום שידבר-בה. 9 אם-חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם-דלת היא נצור עליה לוח ארז. 10 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום.

11 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את-הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף. 12 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את-פריו. 13 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. 14 ברח דודי ודמה-לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים.

ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


תוספות ותגובות