ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת ו

1 יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על-האדם. 2 איש אשר יתן-לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר-יתאוה ולא-ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא. 3 אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו ונפשו לא-תשבע מן-הטובה וגם-קבורה לא-היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל. 4 כי-בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה. 5 גם-שמש לא-ראה ולא ידע נחת לזה מזה. 6 ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל-מקום אחד הכל הולך. 7 כל-עמל האדם לפיהו וגם-הנפש לא תמלא. 8 כי מה-יותר לחכם מן-הכסיל מה-לעני יודע להלך נגד החיים. 9 טוב מראה עינים מהלך-נפש גם-זה הבל ורעות רוח. 10 מה-שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר-הוא אדם ולא-יוכל לדין עם שהתקיף ממנו. 11 כי יש-דברים הרבה מרבים הבל מה-יתר לאדם. 12 כי מי-יודע מה-טוב לאדם בחיים מספר ימי-חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי-יגיד לאדם מה-יהיה אחריו תחת השמש.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות