ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת יא

1 שלח לחמך על-פני המים כי-ברב הימים תמצאנו. 2 תן-חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה-יהיה רעה על-הארץ. 3 אם-ימלאו העבים גשם על-הארץ יריקו ואם-יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא. 4 שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור. 5 כאשר אינך יודע מה-דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את-מעשה האלהים אשר יעשה את-הכל. 6 בבקר זרע את-זרעך ולערב אל-תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או-זה ואם-שניהם כאחד טובים. 7 ומתוק האור וטוב לעינים לראות את-השמש. 8 כי אם-שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את-ימי החשך כי-הרבה יהיו כל-שבא הבל. 9 שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על-כל-אלה יביאך האלהים במשפט. 10 והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי-הילדות והשחרות הבל.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות