מילת ערלת הלב

קוד: ביאור:דברים י16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דברים י16: "וּמַלְתֶּם אֵת עָרְלַת לְבַבְכֶם, וְעָרְפְּכֶם לֹא תַקְשׁוּ עוֹד"

מהי ערלת הלב ואיך מלים אותה?

ערלה היא אטימות, חציצה וכיסוי (רש"י). ה' נמצא בכל מקום בבריאה, אולם במקרים רבים, לב האדם אטום והוא אינו מרגיש את נוכחותו. אטימות זו נקראת ערלה - מחיצה הנמצאת, כביכול, בין לב האדם לבין מציאות ה' בבריאה.

" למול את ערלת הלב" זה לפתוח את הלב - לשים בצד את הטירדות הממלאות את הלב, ולהתבונן בשקט בנוכחות ה': "ומלתם את ערלת לבבכם - שיהיה לבבכם פתוח לדעת האמת, לא כאשר עשיתם עד היום, שלא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע.   וערפכם לא תקשו עוד - שלא תהיו כאבותיכם, דור סורר ומורה, שישבו עם המצרים וילמדו מעשיהם, והם קשים לעזוב דרכם, כמו שעשו את העגל וקראם שם (שמות לב ט): "עם קשי ערף", שלא ישובו מן הטעות שנכנס בלבם לחשוב שיש תועלת בעבודת המלאכים או צבא השמים." (רמב"ן)

ערלת הבשר וערלת הלב מסמלות שתי חציצות המפריעות לאדם לראות את ה': ערלת הבשר מסמלת את התאוות והתענוגים, וערלת הלב מסמלת את המחשבות וההרהורים.

---

בארמית, ערלת הלב נקראת טיפשות: "וְתַעֲדוּן יַת טִפְּשׁוּת לִבְּכוֹן" (תרגום ירושלמי-יונתן).

הקבלות

אם נתחיל למול את ערלת לבבנו, ה' יעזור לנו להמשיך, דברים ל6: "וּמָל ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ, לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חַיֶּיךָ".

תגובות