ארבעת המינים בשנת השמיטה

מאת: מחברים שונים

אל:

דיני ארבעת המינים בשנה השביעיתתת-נושאים