לא לבער אש בשבת / לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת

קוד: לא לבער אש בשבת / לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת

תוספות ותגובות