איסור לקיחת שוחד

קוד: שוחד

סוג: מצוות_ארוע

מאת:

אל: