פרץ

מאת: רענן

קוד: פרץ

 

  1. בראשית לח 30-27: ויהי בעת לדתה [של תמר] והנה תאומים בבטנה. ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשונה. ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח.

אב:   יהודה  

אם:   תמר  

אחים מאב ואם:   זרח  

ילדים:   חצרן    חמול  


תוספות ותגובות