תמר כלת יהודה

מאת: רענן

קוד: תמר (כלת יהודה)

 

  1. בראשית לח 6: ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר.
  2. בראשית לח 8: ויאמר יהודה לאונן בא אל אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך.
  3. בראשית לח 18: ויבא אליה [יהודה] ותהר לו.

קבוצת-אב:   צאצאים של כנען - כללי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חירה    שוע    רחב    אם סיסרא  

משפחה 1

איש:   ער  

משפחה 2

איש:   אונן  

משפחה 3

איש:   יהודה  

ילדים:   זרח    פרץ  


תוספות ותגובות