מכיר בן מנשה

מאת: רענן

קוד: מכיר (בן מנשה)

 

  1. בראשית נ 23: וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף.

אב:   מנשה  

ילדים:   גלעד    בת מכיר  

  צאצאים אחרים של מכיר  


תוספות ותגובות